CALA alege din nou tehnologia germană PD-250/120 Prime Drilling GmbH

Eficiența tehnologiilor de instalare și reabilitare subterană a conductelor în zonele urbane de astăzi constituie o continuă provocare pentru firma CALA și o necesitate în achiziționarea de echipamente și tehnologii de ultimă generație.

Pentru a putea răspunde tuturor cerințelor clienților săi și mediului dificil de desfă șurare a lucrărilor, compania CALA, aplică cu success pe piața românească, de mai bine de 20 de ani, aceste tehnologii “trenchless” cunoscute și sub denumirea de tehnologii No-Dig sau Fără-Săpătură, în cele mai complexe rețele subterante din zonele urbane aglomerate, unde utilizarea metodelor tradiționale de reînnoire sau înlocuire de conducte prin săparea șanțurilor sau tranșeelor deschise, fac viața comunității afectate, din ce în ce mai greu de suportat.

CALA, prin echipa sa de ingineri și tehnicieni instruiți în ţară și în străinătate și prin capacitatea sa tehnică existentă, gestionează și furnizează atât proiecte HDD cât și CIPP, la cheie. Tehnologia de foraj prin metoda HDD (Horizontal Direcţional Drilling – Foraj Orizontal Dirijat), este una dintre metodele aplicate de către compania CALA și, care, s-a dovedit a fi soluția ideală pentru zonele în care săpătura deschisă este dificilă și costisitoare sau chiar imposibilă: linii de cale ferată, autostrăzi, drumuri publice, cursuri de apă, mlaștini, piste de avioane, alte instalații existente, proprietăți private, păduri, zone protejate din punct de vedere al mediului etc. și care au un impact minim invaziv asupra mediului ambiant și comunității afectate.

1Ca uramare a tot mai multor solicitări pentru lucrări de foraj orizontal dirijat, firma CALA și-a completat parcul de “Maxi RIG-uri” prin achiziționarea unui utilaj performant de producție germană, mai precis, produs de compania Prime Drilling GmbH, de 250 tone forță de tragere.

A doua etapă este execuția forajului pilot pe traseul proiectat. Această operațiune trebuie executată cu mare atenție pentru a nu se produce fisuri în sol datorită presiunii fluidului de foraj, pentru a nu se produce deviații majore de la traiectoria proiectată a forajului concomitent cu interpretarea corectă a informațiilor primite permanent de la instrumentele de bord și de la laboratorul chimic de analiză a întoarcerilor fluidului de foraj. În urma acestor colectări și interpretări a acestor informații, se va determina exact tipul și forma lărgitoarelor utilizate în procesul de tunelare.

În cele din urmă, investiția într-un echipament Prime Drilling Germania, a fost extrem de bine gândită deoarece acest echipament furnizează, prin dotările sale de ultimă generație, absolut toate informațiile și parametrii tehnici necesari pentru ca inginerii să poată lua cele mai bune decizii în execuția și finalizarea cu succes a oricărei lucrări de foraj orizontal dirijat cu diametrul de 1.800 mm pe lungimi de 2.000 m sau chiar și mai mari.

Echipa CALA își dorește ca utilajul să execute pe teritoriul României, cu inginerii săi specialiști români, cele mai „challenging” lucrări de foraj orizontal dirijat.