NO-DIG ─ TEHNOLOGIA PREZENTULUI ŞI A VIITORULUI

Tehnologia NO-DIG este astăzi atât tehnologia prezentului cât şi a viitorului. Cel mai mare exemplu îl dau azi chiar, deţinătorii de reţele care pregătesc aplicaţiile pentru POIM ţinând cont de acesta tehnologie şi de avantajele pe care le oferă atât proprietarilor cât şi consumatorilor de utilităţi publice.

Imposibilitatea reabilitării prin săpătură din motive obiective (nu permite tehnologia, dorinţa, etc.) dar şi subiective (asfaltarea arterelor principale etc.) a deschis azi piaţa spre NO–DIG, deoarece printr-o abordare modernă, cumulează într-un mod armonios eficacitatea, eficiența economică şi protecția mediului.

Datorită tehnologiei, siguranţei şi calităţii, dar fără a neglija factori importanţi cum ar fi costurile economice şi timpul de execuţie al lucrărilor, tot mai mulţi proiectanţi de specialitate, firme de consultanţă recomandă utilizarea tehnologiei NO-DIG pentru reabilitarea conductelor de canalizare, aducţiunilor şi conductelor de transport apă şi a celorlalte reţele publice.

Această tehnologie presupune lucrări de reabilitare fără săpătură deschisă a conductelor de canalizare pluvială, menajeră, industrială, aducțiuni şi transport apă potabilă, industrială dar şi lucrări de foraj orizontal dirijat pentru extinderile de reţele prin pozarea conductelor noi sau cămăşuirea celor uzate după caz.

Tehnologia inovatoare NO-DIG, printr-o abordare modernă, cumulează într-un mod armonios eficacitatea, eficiența economică și protecția mediului.

Reabilitarea conductelor prin Metoda NO-DIG reprezintă:
1. ECONOMIE DE TIMP:
• Timp de execuţie extrem de redus
• Lipsa aproape totală a birocraţiei
2. EFICIENTA:
• Etanşeizare
• Rata de debit îmbunătăţită
• Indicele de rugozitate aproape nul
3. EXECUŢIE
• Fără săpătură
• Fără deranj
• Fără poluare

A. PORTOFOLIUL DE SERVICII CALA SA ESTE:
1. SERVICII de VIDEOINSPECŢIE şi DIAGNOSTICARE CONDUCTE de: APĂ, CANAL, AGENT TERMIC, GAZ, PETROL etc.
2. SERVICII de SPĂLARE şi CURĂŢIRE A CONDUCTELOR
3. SERVICII de REABILITĂRI CONDUCTE:
3.1. Prin cămăşuire cu TUB COMPOZIT (LINER)
3.2. Prin cămăşuire cu ciment special – TORCRET (cimentare interioară a conductei)
3.3. Reabilitare prin Metoda “PIPE ÎN PIPE”:
3.3.1. La diametre mai mici decât conducta gazdă – introducerea unei noi conducte cu diametru mai mic decât conducta iniţială şi injectarea cu lapte de ciment între cele două conducte
3.3.2. Pentru diametre egale cu conducta gazdă – prin spargerea conductei iniţiale şi tragerea concomitentă a conductei noi – Metoda “PIPE BURSTING”.
4. SERVICII de FORAJ:
4.1 Foraj orizontal dirijat
4.2 Pozare prin percuţie
5. MICROTUNELLING

B. CALITATE
Întrucât politica firmei este de a oferii servicii de calitate pe termen lung şi tehnologii de ultima generaţie pe termen lung, activitatea se bazează pe un Sistem de Managment Integrat la nivel de companie bine pus la punct, pe Agremente şi Avize tehnice pe cele două divizii de activitate: reabilitare şi foraj orizontal dirijat.

C. PERFORMANŢA /LUCRARI DE REFERINŢA
În cei 20 de ani experienţa în domeniu, CALA SA a executat peste 50 km de conducte reabilitate prin tehnologia NO–DIG (re-ling, pipe în pipe, torcret etc.) şi peste 100 km de foraj orizontal dirijat şi prin percuţie.

Diferenţa între CALA și ceilalţi competitori de pe piaţă este faptul că, sunt singura firmă de pe piaţa românească care:
– deţine în proprietate utilaje de foraj de 5t; 7,5 t; 10t; 60t; 100t;450t; care sunt asistate de sisteme complete de echipamente pentru gestionarea fluidelor de foraj, respectiv: unităţi de mixare, habe, pompe de transfer şi de înaltă presiune
– deţine în proprietate o pompă de înaltă presiune de 2200 l/ minut
– deţine o rachetă de percuţie de 560 t cu care se pot realiza percuţii de peste DN 1200
– deţine de echipamente de polimerizare cu ultraviolete şi cu aburi
– deţine o linie de impregnare răşini pentru tub compozit (liner)

D. MOD DE ABORDARE A COLABORARII
Personalul CALA analizează situaţia prezentată în teren şi oferă soluţii personalizate, deoarece de foarte multe ori există mai multe metode de reabilitarea cu avantajele şi dezavantajele ei, motiv pentru care metodologia de lucru, este:
1. Analiza diagnostic a situaţiei din teren (starea conductelor ce urmează a fi reabilitate etc.)
2. Prezentarea soluţiilor personalizate folosind cele mai noi tehnologii în funcţie de cerinţele
beneficiarului
3. Analiza avantajelor şi dezavantajelor fiecărei soluţii în parte
4. Alegerea împreună cu beneficiarul lucrării, a soluţiei optime de reabilitare conducte şi a materialelor aferente acesteia în vederea satisfacerii cerinţelor acestuia.

Alegerea metodei de reabilitare cu liner, pipe în pipe sau torcert se face în funcţie de:
• Materialul conductei ce trebuie reabilitate (oţel, beton etc.) şi starea fizică a acesteia
• Diametru, lungimea şi presiunea de funcţionare a conductei ce trebuie reabilitată.

Alegerea tubului compozit (linerul) se face în funcţie de:
• Elementul din conductă: apă potabilă, canalizare, produs chimic etc.
• Tehnologia de reabilitare aplicată: ultra violete sau abur
• Tehnologia de instalare liner: inversie apă, aer sau tragere
• Conducta reabilitată trebuie să fie cu, sau fără preluare statică.