CONDUCTE DIN PAFSIN – AMIJACK FOLOSITE ÎN LUCRĂRI DE CONSTRUCŢIE SAU RENOVARE A REŢELELOR DE CONDUCTE FĂRĂ SĂPĂTURĂ DESCHISĂ

Conductele din PAFSIN – AMIJACK se produc sub licenţa C-tech deţinută de Grupul AMIANTIT, procedeul de fabricaţie constând în introducerea într-o matriţă rotitoare a materiilor prime – nisipul cuatos, răşină poliesterică şi fire de sticlă tocate – într-o ordine şi proporţie predefinite.
Peretele conductei astfel constituit este compus din 11 straturi ce au o compoziţie şi grosime bine definite în funcţie de încărcările şi condiţiile specifice de pozare pentru fiecare proiect. Fiecare strat din componenţa peretelui conductei are o anumită funcţie şi asigură rezistența necesară în procesul de instalare prin împingere. Straturile structurale şi miezul din nisip asigură rezistența şi rigiditatea inelară necesare, iar grosimea se stabileşte în funcţie de presiunea şi forţele de împingere necesare în procesul de instalare. Stratul interior bogat în răşină poliesterică asigură excelente proprietăţi hidraulice, rezistență ridicată la coroziunea chimică şi la abraziune. Stratul exterior format din răşină poliesterică şi nisip conferă rezistență la zgârieturi în timpul procesului de împingere şi rezistenţă la acţiunea razelor ultraviolete.

 

PRINCIPALELE CARACTERISTICI FIZICE SI MECANICE ALE CONDUCTELOR DIN PAFSIN – AMIJACK SUNT:
• Rezistenta longitudinală la compresiune σb, s, min. = 90 [MPa],
• Alungirea din compresiune εb=0,7 [%]
• Modulul de elasticitate longitudinal Ep=18000 [MPa]
• Modulul de elasticitate pe circumferinţă EH=10000 – 12000 [MPa}
• Densitatea materialului ρ=2,0 [g/cm3]
• Factorul de rugozitate a suprafeţei interioare k=0,01 [mm]

CONDUCTELE DIN PAFSIN AMIJACK PENTRU INSTALARE FARA SAPATURA DESCHISA SE ÎMPART ÎN URMATOARELE CATEGORII:
– Conducte folosite pentru reabilitarea reţelelor existente prin metoda de instalare “ţeavă în ţeavă” sau relining se produc cu rigiditatea cuprinsă între SN 16000 şi SN 160000 N/m2.
– Conductele folosite pentru instalarea prin microtunelare / pipe jacking se produc cu rigiditate de la SN32000 la SN 1000 000 N/m2.

O altă clasificare a acestor conducte se poate face în funcţie de tipul de îmbinare. Principala cerinţă a îmbinărilor acestor conducte este că diametrul exterior al mufei să nu depășească diametrul exterior la conductei, astfel încât conducta să se poată instala prin microtunelare / pipe jacking. Există patru tipuri de mufe: SE și SR din oţel inoxidabil și GR , respectiv FJ din PAFSIN. Mufele SR și GR se folosesc pentru presiuni de până la 1 bar, cele tip SE până la 2 bari iar cele tip FJ până la 6 bari.

Un alt parametru important al conductelor pentru microtunelare / pipe jacking îl reprezintă lungimea. Conductele din PAFSIN – AMIJACK pot avea lungimi cuprinse între 1 și 6 m, conferind flexibilitate în construirea sistemului de conducte conform cerinţelor din proiect. Sistemul de conducte din PAFSIN pentru microtunelare / pipe jacking cuprinde și conducte cu orificii pentru injectarea lichidului de lubrifiere, bentonita, care asigură o frecare mică între suprafaţa exterioară a conductei și pământ, precum și staţiile intermediare de foraj care fac posibilă împingerea conductelor pe distanţe mai mari, reducând numărul camerelor intermediare de lansare – recepţie.

O altă componentă importantă a sistemului de conducte pentru microtunelare / pipe jacking o reprezintă camerele de inspecţie care se fabrică în totalitate din PAFSIN, conform cerinţelor specifice proiectului.

Conductele AMIJACK sunt proiectate și fabricate conform cerinţelor din standardul internaţional ISO25780:2011 care impune cele mai stricte cerinţe de calitate pe termen scurt și lung ale conductelor și îmbinărilor acestora. Deoarece costurile de instalare și operare pe termen lung sunt foarte importante, ele trebuie analizate temeinic încă din faza de proiectare, când trebuie optimizaţi atât factorii economici cât și cei tehnici, prin adoptarea celei mai bune soluţii, prin alegerea corespunzătoare a materialului conductei și tehnologiei de instalare.

Din aceste considerente, conductele din PAFSIN – AMIJACK au fost alese a fi folosite în nenumărate proiecte de microtunelare / pipejacking.