Trenchless Romania Conference & Exhibition- 5th Edition, 20th October Bucharest-Romania

Trenchless Romania Conference & Exhibition is the main event in the region, focusing on trenchless tehnologies. Already at the 5th Edition, Trenchless Romania Conference & Exhibition took place on the 20th of October in Bucharest, Romania.

After one year of pause caused by the global pandemic situation, this year the event succeeded to bring together manufacturers and distributors of equipment and technologies dedicated to the no-dig sector for horizontal guided drilling (hdd), pipejacking, pipe bursting, microtunnelling, pipe rehabilitation (CIPP) and other trenchless technologies that are ideal solutions for installing underground utilities in urban areas with heavy traffic. The event hosted also Trenchless Romania AWARDS, the special moment for awarding the most relevant projects that have used no-dig technologies in the region.

Trenchless Romania Conference & Exhibition 2021 was supported by the German Society for Trenchless Technology (GSTT) and Austrian Association for Trenchless Technology (AATT). Together with them partners of the event were also AHK (Romanian-German Chamber of Commerce), ARACO (Romanian Construction Contractors Association), PSC (Construction Companies Association), and Petroleum Club Romania.

In the official opening of the event we had the honor to have Jari Kaukonen – Chairman of ISTT (International Association for Trenchless Technology). This Covid-19 pandemia period caused a closing of the world. ISTT had no international shows since 2019. The contracting over the borders was difficult and I could not see the development in the field during those hard days. Now I can see the world opening again and this trenchless Romania show is one good example of that. I am very sure we will have a most successful trenchless week in Helsinki next autumn when we have the next international No Dig show. I hope that this will be a new beginning of the use of trenchless methods when understanding all the benefits of the methods.” said Jari Kaukonen – Chairman of ISTT (International Association for Trenchless Technology).

Also opening words were presented by Jens Hölterhoff – Chairman of GSTT (German Society for Trenchless Technology): “An important part of our work is to initiate conference and exhibitions abroad to provide the global exchange of ideas and experiences in trenchless technologies. We always look to intensify the cooperation with the ISTT and I’m very glad that a new agreement was found, that continues not only the trenchless idea in Romania but also enhaces the idea of ISTT together with us. I enjoy to be in your beautiful city, in Bucharest no-dig technologies are indespensable.”

IMG_8699

The winners of Trenchless Romania AWARDS 2021

  • National Project

Rehabilitation of the main sewer pipe in Abrud, Alba

Blejkan Construct SRL

  • Trenchless Pipe Rehabilitation

Rehabilitation with CIPP-BlueLine method in Arad

Diringer & Scheidel Romania

  • Innovation

SAERTEX-LINER® H2O, GRP liner for potable water

Saertex multiCom

Partners and sponsors of the event: InitiatorTracto-Techink GmbH&Co.Kg; Platinium Sponsor – Herrenknecht AG; Gold SponsorDiringer & Scheidel Romania SRL, Blejkan Construct SRL; Silver Sponsors – SAERTEX multiCom GmbH, Dantec SRL, RELINEEUROPE GmbH, Bronze Sponsors DEFIGO Ltd, BKP Berolina GmbH&Co. KG; Radlinger Primus Line GmbH; Local SponsorRomNed Industrial Foundation Echipament SRL/Vermeer Romania; Coffee Break Sponsor– Steinzeug-Keramo N.V.

The 6th Edition of Trenchless Romania Conference & Exhibition will take place on the 14th of June 2022.


Trenchless Romania Conference & Exhibition- Ediția a V-a, 20 octombrie București-România

Trenchless Romania Conference & Exhibition este cel mai important eveniment din regiune și singurul eveniment din țară special dedicat sectorului de tehnologii trenchless, ce are ca misiune prezentarea tuturor noutăţilor şi inovaţiilor din acest domeniu. Deja la cea de-a 5-a ediție, Trenchless Romania Conference & Exhibition a avut loc pe 20 octombrie la București, România.

După un an de pauză cauzată de situația pandemică globală, anul acesta evenimentul a reușit să reunească producători și distribuitori de echipamente și tehnologii dedicate sectorului no-dig pentru foraj dirijat orizontal (hdd), pipejacking, înlocuire conducte, microtuneluri, instalare conducte. reabilitare (CIPP) și alte tehnologii fără șanț care sunt soluții ideale pentru instalarea de utilități subterane în zonele urbane cu trafic intens. Evenimentul a găzduit Trenchless Romania AWARDS, momentul special de premiere a celor mai relevante proiecte care au folosit tehnologii no-dig în regiune.

Trenchless Romania Conference & Exhibition 2021 a fost susținută de Societatea Germană pentru Tehnologia Trenchless (GSTT) și Asociația Austriacă pentru Tehnologii Trenchless (AATT). Alături de ei parteneri ai evenimentului au fost și AHK (Camera de Comerț Româno-Germană), ARACO (Asociația Antreprenorilor din România), PSC (Asociația Companiilor de Construcții) și Petroleum Club România.

În deschiderea oficială a evenimentului am avut onoarea să-l avem pe Jari Kaukonen – Președinte al ISTT (Asociația Internațională pentru Tehnologii Trenchless). „Această perioadă de pandemie de Covid-19 a provocat o închidere a lumii. ISTT nu a avut niciun eveniment internațional din 2019. Contractarea peste granițe a fost dificilă și nu am putut vedea evoluția în teren în acele zile grele. Acum văd lumea deschizându-se din nou și acest eveniment organizat în România este un bun exemplu în acest sens. Sunt foarte sigur că vom avea cea mai reușită săptămână la Helsinki în toamna viitoare când vom avea următorul show internațional No-Dig. Sper că acesta va fi un nou început al utilizării metodelor fără șanț atunci când înțelegem toate beneficiile metodelor. ” a declarat Jari Kaukonen – Președintele ISTT (Asociația Internațională pentru Tehnologii Trenchless).

De asemenea, cuvinte de deschidere au fost prezentate și de Jens Hölterhoff – Președintele GSTT (Societatea Germană pentru Tehnologii Trenchless): „O parte importantă a muncii noastre este să inițiem conferințe și expoziții în străinătate pentru a oferi schimbul global de idei și experiențe în tehnologiile fără tranșee. Căutăm mereu să intensificăm cooperarea cu ISTT și mă bucur foarte mult că s-a găsit un nou acord, care continuă nu doar ideea fără tranșee în România, dar conține și ideea ISTT împreună cu noi. Îmi face mereu plăcere să fiu acest orașul frumos, Bucureștiul are mare nevoie de tehnologiile no-dig. ”

Câștigătorii premiilor Trenchless Romania AWARDS 2021

  • National Project

Reabilitarea retelei de canalizare în Abrud, Alba

Blejkan Construct SRL

  • Trenchless Pipe Rehabilitation

Reabilitarea rețelei de apa prin metoda CIPP-BlueLine in Arad

Diringer & Scheidel Romania

  • Innovation

SAERTEX-LINER® H2O, GRP liner pentru apă potabilă

Saertex multiCom

 Cea de-a 6-a editie Trenchless Romania Conference & Exhibition va avea loc in data de 14 iunie 2022.