STEINZEUG KERAMO – DURA.CL by CHANNELINE – SOLUȚIA OPTIMĂ DE REABILITARE A COLECTOARELOR DE CANALIZARE PRIN METODA RELINING

Colectoarele de mari dimensiuni reprezintă coloana vertebrală a sistemelor de canalizare, iar în condițiile în care multe dintre acestea sunt deja în funcțiune de peste 70-80 de ani, au urgentă nevoie de lucrări de reabilitare, pentru a evita astfel exfiltrațiile de apă uzată ce pot cauza poluarea pânzei freatice sau afectarea sistemelor rutiere. Spre deosebire de metoda clasică de înlocuire a colectoarelor în tranșee deschisă, reabilitarea prin relining poate restaura capacitatea structurală și hidraulică a colectoarelor printr-o modalitate neinvazivă, fără a perturba activitatea de la suprafață.

Reabilitarea cu soluția DURA.CL constă în introducerea în interiorul unui colector a unor panouri rigide fabricate din GRP și umplerea spațiului anular dintre suprafața exterioară a panourilor introduse si cea interioară a colectorului cu mortar fluid, iar după întărirea acestuia se obține practic un colector-în-colector perfect etanș și rezistent la coroziune, ce va asigura evacuarea apelor uzate pentru o perioadă de cel puțin 100 de ani.

Procesul de reabilitare prin relining presupune în primul rând o analiză a stării colectorului existent, cu stabilirea clară a parametrilor ce pot influența dimensiunea panourilor prin care se realizează reabilitarea: dimensiunea interioară a secțiunii, adâncimea de pozare, nivelul apei subterane, încărcările cauzate de traficul rutier și punctele de acces în colector.

teava keramo

Etapa urmatoare constă în stabilirea grosimii necesare a panourilor DURA.CL prin efectuarea unui calcul static ce va lua în considerare toate condițiile menționate mai sus. Un avantaj important pentru DURA.CL este posibilitatea de a respecta în totalitate geometria și traseul colectorului existent prin fabricarea oricărei forme posibile a secțiunii acestuia, astfel încât capacitatea hidraulică a colectorului reabilitat să fie maximă. Structura peretelui unui panou DURA.CL este modulară, miezul central fiind obținut dintr-un amestec de nisip cuarțos și poliester ortoftalic – grosimea acestui strat poate fi modificată pentru a obține orice rezistență necesară pentru elementul DURA.CL, astfel elementele vor fi perfect adaptate pentru cerințele particulare ale fiecărui proiect.

Lungimea maximă a panourilor DURA.CL este de 2,4 m, iar manipularea acestora este facilitată de utilizarea unor chingi textile. Introducerea panourilor în interiorul colectorului poate fi adaptată în funcție de tehnologia disponibilă, utilizându-se șine metalice sau suporți pe role pentru a ușura îmbinarea și mufarea profilelor.

Panourile DURA.CL dispun de doua modalități de etanșare a îmbinărilor, fie prin garnituri EPDM sau etanșare cu rășină epoxidică. Racordurile existente în colector pot fi preluate fără probleme în panourile DURA.CL, prin carotarea acestora din interior, iar etanșarea racordului preluat se realizează cu rășină epoxidică.

În condițiile în care accesul în interiorul colectorului este limitat, DURA.CL oferă flexibilitate în execuție prin posibilitatea de livrare a panourilor din două segmente ce se pot îmbina simplu pe șantier prin utilizarea de rășină epoxidică, livrată împreună cu panourile. După întărirea acesteia, panoul astfel obținut este la fel de rezistent ca un panou monolit.

Suprafața exterioară a profilelor DURA.CL este tratată cu un agregat astfel încât sa îmbunătățească aderența cu mortarul de injectare. Injectarea mortarului fluid pentru umplerea spațiului anular dintre colectorul existent și panourile DURA.CL se realizează pe etape în funcție de dimensiunea colectorului și lungimea tronsonului reabilitat, iar după întărirea acestuia colectorul existent și cel nou obținut vor fi perfect solidarizate.

În contextul creșterilor de prețuri pentru materia primă ce au determinat creșteri importante pentru prețurile materialelor plastice, DURA.CL a fost un factor de stabilitate pentru proiectele de reabilitări, având prețuri constante și fără scăderi ale perioadelor de valabilitate a ofertelor, iar livrările au fost efectuate întotdeauna la timp fără a avea un impact negativ asupra graficelor de implementare a proiectelor.

Astfel, funcționalitatea pe termen lung a sistemului de canalizare este asigurată printr-o metodă eficientă din punct de vedere al costurilor de implementare, ce necesită condiții minimale de acces în colectoare, timp scurt de execuție prin comparație cu metoda tranșeei deschise și are un impact redus asupra activităților economice, traficului și populației din zonele urbane dezvoltate.

DURA.CL este materialul optim pentru reabilitarea prin relining a colectoarelor de canalizare, oferind o soluție de reabilitare structurală viabilă pe termen lung, iar Steinzeug-Keramo este partenerul dumneavoastră pentru proiecte de reabilitare, capabil să vă asiste la toate fazele: furnizarea de calcul static pentru dimensionarea panourilor, informații și proceduri tehnice, asistență specializată pe șantier în timpul execuției.

teava keramo2