CIS GAZ & Primus Line: Relining conductă de țiței pentru OMV Petrom

Cu o activitate de peste 25 de ani compania CIS GAZ oferă soluții și servicii de înaltă performanță pentru industria energiei și a gazelor naturale. CIS GAZ este o dovadă de success a antreprenoriatului românesc, compania fiind deținută de familia Călugăr din Târgu Mureș și se află azi la cea de-a treia generație de specialiști în domeniul contrucțiilor de conducte noi și servicii de reabilitare a colectoarelor de petrol și gaze, a liniilor de injecție, a sistemelor de transport și distribuție, precum și în construcția și mentenanță instalațiilor de suprafață de orice tip.

De asemenea, compania oferă servicii de integritate a conductelor, de la curățare și inspecție cu pig inteligent, operațiuni de perforare sub presiune și obturare, relining de conducte, repararea și reabilitarea acestora, până la servicii de consultanță pentru managementul coroziunii.

Recent compania a executat o lucrare de relining pentru o conductă de țiței pentru OMV Petrom cu tehnologie Primus Line. Conducta existentă DN300 care transporta tiței de la Parc 10 Balaria la Depozitul 4 Anghelesști, cu o lungime totală de 15,5 km(pusă în funcțiune în 2011) prezintă un grad avansat de uzură, înregistrându-se un număr mare de spărturi la intervale scurte de timp datorate coroziunii și eroziunii interioare care au produs pierderi de tiței și infestarea terenurilor, rezultând cheltuieli mari pentru repararea conductei și ecologizarea terenurilor, precum și mari probleme de mediu.

Consecințele defecțiunilor tehnice ale conductei duc la oprirea neprogramată a procesului, ocuparea echipamentelor de intervenție, poluarea mediului și alte costuri adiționale pentru manopera și echipamente. În aceste condiţii menţinerea în funcţiune a conductei existente nu mai prezenta siguranţă în exploatare.

Pana în momentul de față s-au reabilitat prin relining cu Primus Line 11842 ml conducta DN300, în număr de 15 tronsoane (T6 – T20). Lucrările de execuție au fost împărțite în 3 etape bine stabilite, reabilitându-se câte 5 tronsoane la fiecare oprire a conductei.

04 – 14 Decembrie 2018 – T16,T17,T18,T19,T20

20 – 28 Februarie 2019 – T11,T12,T13,T14,T15

19 – 27 Martie 2019 – T6,T7,T8,T9,T10

Traseul conductei reabilitate urmărește pe interior conducta existentă. Într-o descriere pe scurt a lucrărilor de reabilitare prin relining, etapele sunt următoarele:

  • Trasarea gropilor de poziție;

  • Săparea gropilor de poziție la capetele tronsoanelor;

  • Secționarea conductei și montarea garilor de godevil;

  • Curățarea conductei cu piguri de curățare;

  • Introducerea cablului de oțel în conductă cu ajutorul pigului de tragere;

  • Instalarea conductei Primus Line în interiorul conductei DN300 prin tragere cu troliul hidraulic;

  • Montarea conectorilor la capetele tronsoanelor;

  • Probarea pneumatica a conductei;

  • Cuplarea conductei Primus Line.