ALEX SEA – Servicii complete în lucrări de foraj orizontal dirijat

Alex Sea este una dintre principalele companii specializate în lucrări de foraj orizontal dirijat din România. Cu o activitatea de peste 15 ani pe piața din Româ nia, compania oferă servicii complete de subtraversări orizontale dirijate pentru instalarea de conducte/cabluri pe sub căile de acces rutiere (drumuri, poduri, căi ferate) precum și pe sub clădiri, ape și spaţii de vegetație.

În foarte multe proiecte din interiorul marilor oraşe metodele convenţionale pentru instalarea sau reabilitarea conductelor de utilităţi necesită termene foarte lungi de execuție iar acest lucru implică perturbarea traficului rutier. În astfel de situații,pentru a eficientiza cât mai mult procesul de execuție, metodele de subtraversare reprezintă soluția ideală.

Compania Alex Sea dispune de o echipă dinamică de profesionişti care ştiu să răspundă cerinţelor unor asemenea proiecte. Lucrările de subtraversare efectuate sunt pentru instalarea infrastructurii de telcomunicatii, de canalizare sau conducte de apă sau gaz.

Sectorul de tehnologii de foraj no-dig este unul în permanentă dezvoltare. Pentru a face faţă cerinţelor tot mai complexe ale partenerilor compania investeşte permanent în tehnologie şi echipamente de cea mai bună calitate.

Flota companiei se compune în prezent dintr-un număr de 6 utilaje de forat orizontal dirijat marca Ditch Witch.

Din portofoliul companiei amintim două lucrări recente:

1. Instalarea pe o lungime de 120 m pe sub râul Ciorogârla a două ţevi HDPE 200 şi HDPE 63

Lucrarea a fost efectuată pe parcursul a 2 zile în luna Octombrie 2018 cu o foreză Ditch Witch 40 20, lucrare executată pentru primăria locală. Pentru a trece pe sub rău s-a ajuns la o diferenţă de nivel de 14 m. A vând în vedere condiţiile de sol nisipos s-a introdus în fluidul de forare şi polimeri specifici pentru a realiza o turtă mai rezistentă la filtrare.

Lucrarea a fost realizată în 4 etape, respectiv, realizarea pilotului de foraj urmată de două alezări succesive pentru a ajunge la diametrul de 350 mm necesar pentru a introducerea în ultima etapă a celor 2 ţevi. Pe parcursul etapelor de lărgire datorită naturii solului s-au folosit prăjini de control în spatele lărgitorului.

Alex-sea-7

2. Instalarea pe o lungime de 52 m şi respectiv 50 m pe sub Strada Mihai Eminescu în intersecţia cu Str. Polonă respectiv Stada Mihai Eminescu şi Bulevardul Dacia din Bucureşti a câte 3 ţevi HDPE 200, 2 ţevi HDPE 125, 3 ţevi HDPE 32 şi a unei ţevi HDPE 63 pentru fiecare dintre aceste subtraversări.

Această lucrare a fost executată pentru o companie din domeniul energiei şi electricității pe parcursul unei săptămâni (19-26 Noiembrie 2018) folosind un utilaj Ditch Witch 27 20. Lucrările au fost realizate la o adâncime de 4,5 m şi s-au desfăşurat în următoarele etape: în prima etapă a fost executat pilotul de foraj după care s-au realizat 4 alezări succesive până la diametrul de 550 mm, diametru necesar pentru a putea introduce în ultima etapă cele 9 ţevi. Lucrarea au avut un grad relativ ridicat de dificultate deoarece (ca în majoritatea intersecţiilor din Bucureşti) în zonă există o reţea complexă de

utilităţi (apă, canal, telefonie, gaz şi electricitate). În aceste cazuri s-a lucrat pe baza planurilor acestor utilităţi puse la dispoziţie de către beneficiar pentru a evita deteriorarea traseelor de utilităţi deja existente.

Alex-sea-5

În decursul celor 15 ani de activitate în acest domeniu compania a reușit să își menţină poziția în piața dovedind seriozitate, eficacitate și precizie în executarea lucrărilor de subtravesare. În topul firmelor din acest domeniu amintim parteneri importanți precum NetCity, Electrogrup, Simco International, Miral Instal și mulți alții.