Comisia Europeană investește 216 milioane EUR pentru modernizarea sistemului de transport al energiei termice din București

Sistemul de transport al energiei termice din București este unul dintre cele mai mari din lume, furnizând căldură și apă caldă unui număr de peste 1,2 milioane de persoane. 211,94 km de conducte, echivalentul a 105,97 km de sistem de transport, vor fi înlocuiți pentru a remedia problema actuală a pierderii a aproximativ 28 % din căldură între sursă și consumator.

Comisarul pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, a declarat: „Această investiție a UE în modernizarea unei infrastructuri esențiale pentru capitala României este un bun exemplu de proiect care poate îndeplini simultan obiectivele de îmbunătățire a vieții de zi cu zi a cetățenilor, cât şi cele ale Pactului verde și în materie de schimbări climatice”.

În plus, va fi instalat un nou sistem de detectare a scurgerilor. Proiectul va asigura un sistem de transport al energiei termice durabil și accesibil ca preț, sporind eficiența energetică a rețelei pentru o mai bună calitate a vieții locuitorilor și a aerului datorită unei reduceri substanțiale a gazelor care urmează să fie arse.

Acest lucru va contribui la obiectivul României de reducere a  emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu obiectivele Pactului verde european.


The European Commission has approved an investment of 216 million euro from the Cohesion Fund to modernise the thermal energy transmission system of Bucharest, the capital of Romania.

“This EU investment in the modernisation of a key infrastructure for the capital of Romania is a good example of a project that can achieve simultaneously the goal of improving citizens’ daily lives and reaching the Green Deal and climate change targets,” commented Commissioner for Cohesion and Reforms, Elisa Ferreira.

The city’s thermal energy transmission system is one of the largest in the world, supplying over 1.2 million people with heat and hot water. 211.94 kilometres of pipes, which is equivalent to 105.97 kilometres of transmission system, will be replaced to remedy the current problem of the loss of around 28 per cent of the heat between the source and the consumer.

Moreover, a new leak-detection system will be installed. The project will ensure a sustainable and affordable thermal energy transmission system increasing the energy efficiency of the network for a better quality of life of inhabitants and better air quality thanks to a substantial reduction of gas to be burnt. This will contribute to the country’s goal of reducing its greenhouse gas emissions in line with the European Green Deal.