Mai rapid, mai economic, mai sustenabil prin tehnologiile no-dig! / Faster, more economical, more sustainable with no-dig technologies!

Trenchless Romania Conference & Exhibition – Ediția a III-a
Tehnologii de subtraversare pentru Smart Communities – 13 iunie 2018, Bucuresti, Romania

Dacă luăm la pas aproape orice oraș din Romania observăm atât pe trotuare, cât și pe suprafața carosabilă eternele fâșii de asfalt mereu spart și reînnoit, odată cu orice lucrare de reabilitare, înlocuire sau intervenție la infrastructura de țevi care traversează subteranul orașului. De câte ori nu am stat în trafic cu orele mergând pe o singura bandă, datorită lucrărilor la conductele de apă, gaze, canalizare, fibră optică, etc?

Instalarea și reabilitarea conductelor subterane pentru utilități publice precum cele de apă, canalizare, fibră optică, gaze creează șantiere de lucru care perturbă și îngreunează traficul, mai ales în zonele urbane. Pentru a evita toate aceste blocaje se pot utiliza tehnologii de subtraversare trenchless, care permit efectuarea lucrărilor pentru utilitățile publice fără a fi necesară excavarea de șanțuri. Tehnologiile trenchless sunt soluţia optimă pentru traversarea de drumuri şi a altor coridoare de transport, precum şi a râurilor şi a căilor navigabile.

Metodele de forare fără şanţ deschis pot fi utilizate şi pentru instalarea, reabilitarea şi înlocuirea utilităţilor subterane situate în zone sensibile din punct de vedere ecologic şi locaţii în care accesul este limitat datorită existenţei unor structuri de construcţie şi vegetaţie. În cele mai multe dintre cazuri, tehnologiile de forare fără şanţ deschis sunt singurele viabile pentru construcţii, acestea fiind totodată şi cele mai puţin costisitoare şi mai puţin disruptive.
Mai mult decât atât, în a doua jumătate a anului 2017 Uniunea Europeană a aprobat investirea a 266 milioane de euro, prin Fondul de Coeziune, pentru patru mari proiecte de infrastructură și de gestiune a apei apotabile în România. Numai pentru periferia Bucureștiului se vor aloca 196.5 milioane de euro pentru reabilitarea sistemului de colectare a apelor uzate.

Trenchless Romania Conference & Exhibition este singurul eveniment din regiune care promovează tehnologiile trenchless. Aflat deja la cea de-a 3-a ediția, evenimentul va avea loc în data de 13 Iunie 2018, la Hotel Caro Club în București. Primele două ediții ale evenimentului (2016 și 2017) au reunit peste 200 de companii naționale și internaționale din domeniu. Evenimentul aduce împreună producătorii și distribuitorii de utilaje și tehnologii dedicate sectorului no-dig, pentru foraj orizontal dirijat (hdd), pipejacking, pipe bursting, microtunnelling, reabilitare a conductelor (CIPP), precum și alte tehnologii trenchless ce reprezintă soluții ideale pentru instalarea utilităților subterane din zonele urbane cu trafic intens. Evenimentul va găzdui Trenchless Romania Awards, momentul special în care sunt premiate cele mai relevante proiecte care au folosit tehnologii no-dig din regiune.
Pentru informații detaliate despre eveniment vă rugăm contactați:

Maria Nae –  Project Manager Trenchless Romania
Tel: +40724 550 830
maria.nae@masinisiutilaje.ro
http://www.trenchless-romania.com/

 

Trenchless Romania Conference & Exhibition – 3rd Edition
No-Dig Technologies for Smart Communities – 13th of June, 2018, Bucharest, Romania

If we look in almost every Romanian city we see the road surfaces always broken and renewed due to rehabilitation and installation projects for pipeline infrastructure that crosses the underground of the city. How many times didn’t you stayed  in a traffic jam for hours due to construction sites generated by the approach for the installation, replacement or renewal of all underground utilities from, water, sewer, gas, and industrial pipelines to electrical conduit and fiber optics?

The installation and rehalibitation of ground utilities such as water, sewerage, fiber optic and gas involve large construction sites that create traffic jams, specially in urban areas. In such cases trenchless technologies can be used to enable public utilities to work without the need for trench excavation.  Trenchless technologies are the optimal solution for crossing roads and other transport corridors as well as rivers and waterways.

Trenchless construction methods can also be used to install, rehabilitate or replace underground utilities located in environmentally sensitive areas and locations where surface access may be restricted due to the existence of structures or vegetation. Often, trenchless techniques are the only viable construction option. Trenchless techniques are also often the least costly option as well as the least disruptive.

The European Commission announced in the final quater 2017, that a total 266 million euros from the EU Cohesion Fund will be invested in four major water infrastructure projects in Romania. Only for the periphery of Bucharest will be allocated 196.5 million euros for the rehabilitation of the wastewater collection system.

Trenchless Romania Conference & Exhibition is the only event focusing on trenchless tehnologies. Already at the 3rd edition, the event will take place on 13 June 2018 at the Caro Club Hotel in Bucharest. The first two editions of the event (2016 and 2017) brought together over 200 national and international companies in the field.
The event brings together manufacturers and distributors of equipment and technologies dedicated to the no-dig sector for horizontal guided drilling (hdd), pipejacking, pipe bursting, microtunnelling, pipe rehabilitation (CIPP) and other trenchless technologies that are ideal solutions for installing underground utilities in urban areas with heavy traffic. The event will host Trenchless Romania Awards, the special moment for awarding the most relevant projects that have used no-dig technologies in the region.

For detailed event information please contact:

Maria Nae –  Project Manager Trenchless Romania
Tel: +40724 550 830
maria.nae@masinisiutilaje.ro
http://www.trenchless-romania.com/