ROHRTECHNIK RTi ROMANIA – Soluţii integrate de reabilitare a conductelor fără săpătură

Este din ce în ce mai evident faptul că viaţa într-o comunitate fie ea urbană sau rurală nu mai poate există fără o infrastructură subterană bine pusă la punct. Vechimea, utilizarea îndelungată cu toate consecinţele ce decurg din aceasta cum ar fi – depunerile, lipsa etanşeităţii, fisurile articulaţiilor, îmbătrânirea şi coroziunea reprezintă o diminuare a operabilităţii conductel or şi totodată constituie un pericol pentru mediul înconjurător, putând provoca pierderi de resurse valoroase, cum ar fi apă potabilă, gaze naturale sau petrol.

Pe lângă abordarea conservatoire de reparare a conductelor prin excavare, care este riscantă satorită prezenţei altor reţele de utilităţi, poate fi costisitoare datorită adâncimii de excavare, mare consumatoare de timp şi nu în ultimul rând este zgomotoasă provocând perturbări în trafic, există o abordare modernă, cea a reabilitării conductelor utilizând tehnologii fără săpătură.

Compania RTi România, care a trecut printro schimbare de acţionariat la începutul acestui an, dar care este activă încă din anul 2002 pe piaţa locală de reabilitare a conductelor prin metode fără săpătură, oferă soluţii integrate, la cheie, în acest domeniu provocator în care inovarea şi tehnologia se împletesc pentru a obţine soluţii minim distructive şi impact minor asupra activităţii zilnice, fie că ne referim aici la întreruperile în alimentarea cu apă sau pur şi simplu la inconvenienţele cauzate de săpătura deschisă.

Dacă în anul 2015 compania a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 2,5 milioane de euro şi a finalizat cu success proiecte europene însumând peste 18 km de conducte reabilitate prin metode fără săpătură, 2016 a adus noi provocări şi proiecte complexe, în care echipa RTi Romania şi-a dovedit încă odată profesionalismul şi capabilitatea tehnică şi profesională.
the-wind-in        ploiesti

 

Furnizori de soluţii şi noi tehnologii

RTi Romania gestionează complet procesul de reabilitare, la cheie, gama de soluţii fiind foarte extinsă şi cuprinde tehnologii diverse CIPP de cămăşuire prin inversie cu abur sau apă fierbinte, cu polimerizare cu ultraviolete, de tip close fit sau spiralare – SPR şi nu în ultimul rând torcretare şi lucrări special de reabilitare a rezervoarelor. Capabilitatea tehnică şi experienţa câştigată în cei peste 10 ani de existenţă permite abordarea unor proiecte complexe, atât pentru conducte de apă potabilă cât şi pentru canalizări menajere sau industriale sau alte fluide cum sunt produsele petroliere sau gazele, astfel că an de an echipa RTi Romania adăuga noi referinţe corespunzătoare proiectelor tot mai provocatoare realizate cu succes.

În permanenţă deschisă spre nou, echipa RTi Romania adăugă în fiecare an noi soluţii de reabilitare în portofoliu, din dorinţa de a fi capabili să rezolvăm diversele situaţii cu care clienţii noştri se confruntă în activitatea de operare a reţelelor. Tocmai de aceea, poziţionarea RTi Romania pe piaţa reabilitărilor de conducte fără săpătură, o piaţă caracterizată prin înalta tehnicitate, este de furnizor şi implementator de soluţii, într-o zonă de nişă ce necesită o abordare directă a clienţilor potenţiali, respectiv a firmelor specializate în furnizarea de utilităţi publice (apă, gaz), companiilor ce gestionează reţele de conducte cu diferite funcţii etc., dar şi de furnizare a unor servicii de mentenanţă predictivă (decolmatare, curăţare, spălare), inspecţie video, diagnoză şi intervenţie punctuală pentru eliminarea neconformităţilor şi etanşări prin diverse metode (capping system, injecţii grouting) şi reabilitări de racorduri, reparaţii conducte,
etanşări rosturi etc.

 

Clienţii RTi Romania – parteneri pe termen lung

Succesul proiectului a fost posibil numai cu suportul deosebit din partea clientului, această lucrare fiind cel mai bun exemplu al modului de abordare a relaţiei cu clienţii, acela de parteneriat pe termen lung. De altfel, calitatea lucrărilor de reabilitare, integritatea şi profesionalismul, cât şi modul onest de abordare a fiecărui client, a fiecărei situaţii cu care acesta se confruntă, sunt principalii factori care îi recomandă atunci când este vorba de implementarea unor soluţii de reabilitare de conducte fără săpătură.

 

Obiective ambiţioase

Abordarea în mod special a proiectelor majore, de anvergură, la nivel naţional dar şi regional, alături de proiectele de construcţii finanţate prin fonduri europene reprezintă unul dintre obiectivele principale şi pentru anul 2017, constituind un potenţial important de dezvoltare. Know-how-ul acumulat de-a lungul anilor, cei mai instruiţi şi experimentaţi angajaţi şi cele mai noi tehnologii, CIPP, SPR, UV liner, torcretare, close fit etc, disponibile vor asigura în continuare calitatea înaltă şi fiabilitatea serviciilor, noii acţionari precum şi întreaga echipă fiind pregătiţi şi pentru un an 2017 încununat de succes.

images