SOLUŢIA PENTRU ORAŞELE VIITORULUI ESTE „TRENCHLESS”

Este bine cunoscut faptul că astăzi, în al doilea deceniu al secolului 21, mai mult de 50% din populaţia lumii este concentrată în mediul urban. Având în vedere evoluţia de până acum a procesului istoric de creştere a oraşelor şi a rolului lor în dezvoltarea societăţii umane, devine tot mai evident că acest secol se va caracteriza printr-o intensă urbanizare şi prin extinderea metropolelor.

Numai în Europa, mai mult de 70% dintre cetăţenii permanenţi locuiesc în zonele urbane –  remarcându-se o tendinţă accentuată de creștere. În consecinţă, întreţinerea și dezvoltarea complexelor reţele urbane subterane tehnologice sau de utilităţi se dovedește a fi cu adevărat o provocare în ceea ce privește durata de exploatare și reducerea costurilor, atât în sectorul privat, cât mai ales în sectorul public, finanţat de la buget.

 

SOLUŢII INOVATOARE PENTRU SUSTENABILITATEA MANAGEMENTULUI
INFRASTRUCTURILOR URBANE

Inovativele tehnologii de forare „Trenchless”, cunoscute și sub numele de tehnologii NO-DIG (tehnologii de excavare fără șanţ deschis), sunt aplicabile soluţiilor tehnice folosite în cadrul complexelor și foarte dificilelor proiecte de instalare și reabilitare a conductelor și ţevilor subterane, chiar și în cele mai aglomerate zone urbane, ceea ce, datorită beneficiilor evidente și a calităţii superioare a lucrărilor efectuate la un ridicat standard ecologic, le face ideale pentru dezvoltarea unor complexe infrastructuri subterane urbane și pentru menţinerea acestora în stare optimă de funcţionare, pentru o lungă perioadă de timp.

Comparativ cu tradiţionala metodă de excavare cu șanţ, avantajele folosirii metodelor și tehnologiilor „Trenchless” la instalarea ţevilor, sunt următoarele:
• reducerea semnificativă a perioadei de timp alocată efectuării lucrării;
• reducerea la minim a costurilor de excavare și de restabilire a funcţionalităţii infrastructurii supraterane;
• protejarea zonelor urbane cu construcţii valoroase;
• evitarea blocajelor și devierilor de trafic;
• reducerea semnificativă a zgomotului pe șantier, a prafului și a emisiilor de CO2;
• folosirea unor soluţii tehnice recunoscute, conforme cu cele mai recente standarde aplicabile;
• costuri de execuţie mai scăzute cu până la 40%.

În plus faţă de aceste beneficii economice și ecologice fundamentale, permanentele îmbunătăţiri tehnice, aduse de inovatorii producători ai acestor echipamente, garantează menţinerea unui ridicat standard de calitate, în deplin acord cu cerinţele în continuă creștere impuse de intensa dezvoltare urbană.

Conducte de gaz sau de apă, pentru canalizare, drenare sau termoficare, trasee de cabluri electrice, de telecomunicaţii ori de date, cu fibră optică, toate pot fi înlocuite sau conectate în subteran, cu un minim efort, la clădiri individuale, blocuri de locuinţe sau de birouri, spaţii comerciale ori industriale. Cele mai recente tehnici permit chiar și realizarea conexiunilor din interiorul clădirilor până la reţelele subterane de utilităţi urbane.

 

SOLUŢII INTELIGENTE PENTRU INSTALAREA FARA SANŢ DESCHIS A ŢEVILOR SI CABLURILOR

Totul a început acum mai bine de 40 de ani, atunci când fondatorul companiei Tracto-Technik GmbH, domnul Paul Schmidt, a văzut cum un drum recent asfaltat a trebuit să fi e distrus din nou, pentru a se instala o conductă „uitată” de apă potabilă. Atunci a luat naștere ideea de a realiza o instalaţie care să poată lucra pe sub pământ, ca și o cârtiţă, pentru a asigura deplasarea controlată în subteran a unei foreze, dintr-un loc în altul, asigurând astfel instalarea ţevilor sub pământ fără a se efectua săpături de suprafaţă. Anul 1970 a fost cel când a fost lansată pentru prima dată pe piaţă foreza pneumatică GRUNDOMAT, iar marca comercială Tracto-Technik a căpătat o puternică valoare simbolică, fiind asociată încă de la început cu o cârtiţă.

Acesta a fost și momentul când „micul săpător”, devenit între timp sinonim cu GRUNDOMAT, a început parada triumfală în întreaga lume și a devenit extrem de popular. Inventarea „cârtiţei” a constituit scânteia care a condus în cele din urmă la dezvoltarea accelerată a tehnicii de foraj orizontal dirijat, de neconceput în urmă cu câţiva ani, graţie căreia, actualele proiecte de instalare a ţevilor de mari dimensiuni, prin subtraversare fără săpături de suprafaţă, pe distanţe lungi, au cunoscut un deosebit avânt.

Mai întâi au urmat utilajele GRUNDORAM, folosite pentru instalarea în subteran a conductelor din oţel cu diametrul de până la 4.000 mm, prin impact și fără a fi necesare sisteme tehnice ajutătoare de susţinere. Această tehnologie, dezvoltată la începutul anilor ´80, este utilizată în aplicaţii de instalare a oricăror tip de ţevi de oţel, pe direcţie orizontală sau verticală, uzual la subtraversarea căilor rutiere sau căilor ferate, a cursurilor de apă și a altor elemente de infrastructură situate pe sol, dar poate fi folosită și la construcţia pasajelor de acces sau a structurilor de tuneluri, pentru realizarea fundaţiilor, a ecranelor de palplanșe, pentru susţinerea puţurilor excavate, etc.

Apoi, atunci când a devenit posibilă monitorizarea și dirijarea procesului de foraj în subteran, a fost dezvoltată și metoda de forare orizontală dirijată (HDD – Horizontal Directional Drilling). Proiectele de forare au devenit tot mai ambiţioase și au devenit o practică obișnuită, pe măsură ce platformele HDD orientabile au facilitat instalarea conductelor prin montaje simultane de până la 500 m lungime, cu subtraversarea râurilor sau a altor căi navigabile.

Tehnicile de detectare au evoluat într-atât, încât acum se pot executa lucrări de forare, chiar și pe sub complexe industriale. Domeniile de aplicare a tehnologiei HDD includ, de asemenea, instalarea conductelor de gaz, de termoficare, de alimentare cu apă, a conductelor de presiune pentru canalele colectoare, precum și conductele ce protejează traseele de cabluri pentru telecomunicaţii sau sistemele de dirijare a traficului, conductorii optici sau electrici de joasă, medie ori înaltă tensiune. Pentru oricare dintre aceste aplicaţii Tracto-Technik a conceput seria de utilaje GRUNDODRILL, ce beneficiază de o caracteristică unică – percuţia hidraulică și, graţie polivalenţei și profitabilităţii în exploatare, reprezintă adevărate etaloane ale noii tendinţe „trenchless”.

 

SOLUŢII INTELIGENTE, FARA SAPATURI DE SUPRAFAŢA, PENTRU CONSERVAREA SI REUTILIZAREA SUSTENABILA A INFRASTRUCTURII EXISTENTE DE CONDUCTE

Noile tehnologii de pozare a ţevilor în subteran, fără șanţ deschis, au devenit rapid sursa de inspiraţie pentru noi idei de instalaţii inovatoare destinate să înlocuiască ţevile vechi sau deteriorate din subteran, cu altele noi, de același diametru sau chiar mai mare, urmând întotdeauna același traseu. Soluţiile tehnice folosite la noile instalaţii implică folosirea metodelor dinamice sau statice de rupere a ţevilor, funcţie de structura materialului lor.

La scurt timp, după lansarea în anul 1983 a modelului GRUNDOCRACK, prima companie care a folosit această tehnologie și acest echipament de înlocuire a ţevilor a fost compania British Gas, iar Tracto-Technik a devenit lider de piaţă la aplicarea tehnologiilor „trenchless” pentru înlocuirea ţevilor vechi, deteriorate, din subteran. La mijlocul anilor ´90 TractoTechnik a lansat pe piaţă o nouă gamă de astfel de instalaţii, modelele GRUNDOBURST.