Tehnologiile Trenchless (No-DIG) sunt solutia pentru Smart City

Orașul viitorului este inteligent: case inteligente, energie inteligentă, clădiri inteligente, mobilitatea inteligentă și tehnologia inteligentă a conductelor. Orice plan de dezvoltare a infrastructurii trebuie să țină cont de crearea/ construcția/ instalarea, renovarea, repararea, întreținerea și inlocuirea serviciilor utilitare fără posibilitatea accesului uman pentru intervenție directă și utilizând metode neinvazive de localizare și topografiere a obstacolelor și serviciilor îngropate existente, adică a tehnologiilor fără săpătură („no-dig„).

SOLUŢII INOVATOARE PENTRU SUSTENABILITATEA MANAGEMENTULUI INFRASTRUCTURILOR URBANE

Inovativele tehnologii de forare „Trenchless”, cunoscute și sub numele de tehnologii NO-DIG (tehnologii de excavare fără șanţ deschis), sunt aplicabile soluţiilor tehnice folosite în cadrul complexelor și foarte dificilelor proiecte de instalare și reabilitare a conductelor și ţevilor subterane, chiar și în cele mai aglomerate zone urbane.

Datorită beneficiilor evidente și a calităţii superioare a lucrărilor efectuate la un standard ecologic ridicat ,le face ideale pentru dezvoltarea unor infrastructuri subterane urbane complexe și pentru menţinerea acestora în stare optimă de funcţionare, pentru o lungă perioadă de timp. Este necesară această schimbare deoarece cantitatea de conducte de alimentare și eliminare care necesită reparații sau înlocuire este în continuă creștere la nivel mondial.

Comparativ cu tradiţionala metodă de excavare cu șanţ, avantajele folosirii metodelor și tehnologiilor „Trenchless” la instalarea ţevilor, sunt următoarele:
• reducerea semnificativă a perioadei de timp alocată efectuării lucrării;
• reducerea la minim a costurilor de excavare și de restabilire a funcţionalităţii infrastructurii supraterane;
• protejarea zonelor urbane cu construcţii valoroase;
• evitarea blocajelor și devierilor de trafic;
• reducerea semnificativă a zgomotului pe șantier, a prafului și a emisiilor de CO2;
• folosirea unor soluţii tehnice recunoscute, conforme cu cele mai recente standarde aplicabile;
• costuri de execuţie mai scăzute cu până la 40%.

În plus, faţă de beneficii economice și ecologice fundamentale, permanentele îmbunătăţiri tehnice, aduse de producători ai acestor echipamente inovatorii, garantează menţinerea unui standard de calitate ridicat, în deplin acord cu cerinţele în continuă creștere impuse de intensa dezvoltare urbană. Deasemenea, capacitatea rețelei poate fi adaptată prin instalarea de noi țevi de dimensiuni mai mici, egale sau chiar mai mari de la 1 până la 2 dimensiuni nominale.

Conducte de gaz sau de apă, pentru canalizare, drenare sau termoficare, trasee de cabluri electrice, de telecomunicaţii ori de date, cu fibră optică, toate pot fi înlocuite sau conectate în subteran, cu un minim efort, la clădiri individuale, blocuri de locuinţe sau de birouri, spaţii comerciale ori industriale. Cele mai recente tehnici permit chiar și realizarea conexiunilor din interiorul clădirilor până la reţelele subterane de utilităţi urbane.

Pentru informații suplimentare despre cum poate fi folosita aceasta tehnologie în proiectele Smart City vă rugăm să contactați Asociația Română pentru Smart City si Mobilitate