Trenchless Romania Club (TRC) este membru afiliat la Asociația Internațională pentru Tehnologii Trenchless (ISTT)

Trenchless Romania Club este acum singura entitate din România afiliată la Asociația Internațională pentru Tehnologii Trenchless (ISTT) și susținută de comunitatea internațională de tehnologii de foraj fără șanț deschis.

În cadrul ședinței de la sfârșitul lunii aprilie, Consiliul de Administrație al Asociației Internaționale pentru Tehnologii Trenchless (ISTT) a aprobat cererea Trenchless Romania Club (TRC) ca Societate Afiliată a ISTT. TRC oferă un cadru organizațional pentru profesioniștii din industria de foraje orizontale fără șanț deschis pentru a se întâlni, a dialoga și dezvolta relații de afaceri. TRC oferă, de asemenea, un forum important de networking și lobby în această parte a Europei pentru industria fără șanțuri pentru a colabora cu autoritățile publice și reprezentanții oficiali.

Directorul executiv al ISTT, Peter Smellie a comentat: „Trenchless Romania Club susține o conferință de mare succes, Trenchless Romania Conference & Exhibition, care a îmbunătățit cu adevărat industria trenchless în și în jurul României. Nu am putea fi mai fericiți să primim TRC pe piața internațională cu ISTT!”

Trenchless Romania Club este principalul susținător al Conferinței și Expoziției Trenchless Romania, una dintre cele mai importante conferințe și expoziții din regiune care se concentrează pe tehnologiile fără tranșee. Anul acesta, cea de-a 6-a ediție Trenchless Romania Conference&Exhibition are loc în data de 14 iunie la Hotel Caro din București. Se vor prezenta utilaje, produse și servicii de la producători și furnizori internaționali, reunind reprezentanți ai companiilor de utilități publice (apă, gaze, fibră optică), ai ministerelor și autorităților locale din întreaga regiune.

Prin această afiliere, toți membrii Trenchless Romania Club beneficiază acum de beneficiile oferite de ISTT, cum ar fi: colaborare internațională extinsă și creare de rețele de parteneriate, acces la Conferința Internațională No-Dig anuală și numeroase conferințe și întâlniri organizate de Societăți Afiliate/ISTT, participare gratuită la webinarii periodice ISTT, descărcări gratuite de lucrări tehnice și rapoarte care au fost prezentate la International No-Digs și alte sesiuni relevante etc.

ISTT a fost înființat în septembrie 1986 și cuprinde acum 28 de societăți afiliate din America de Nord și de Sud, Europa, Asia, Africa și Australia.

Trenchless Romania Club (TRC) is now affiliated member of International Society for Trenchless Technology (ISTT)

Trenchless Romania Club is now the only entity in Romania affiliated to the International Society for Trenchless Technology (ISTT) and supported by the international trenchless community.

At its late April meeting, the Board of the International Society for Trenchless Technology (ISTT) approved the application of the Trenchless Club of Romania (TRC) as an Affiliated Society of ISTT. TRC provides an organizational setting for professionals in the trenchless industry to meet, network, and develop business relationships. TRC also provides a forum in this part of Europe for the trenchless industry to collaborate with public authorities and official representatives.

ISTT Executive Director, Peter Smeallie commented: “The Trenchless Club of Romania has been sponsoring a very successful conference, Trenchless Romania, that has really enhanced the trenchless industry in and around Romania. We could not be happier to welcome TRC into the international marketplace with ISTT.”

Trenchless Romania Club is the main supporter of Trenchless Romania Conference and Exhibition, one of the most important conferences and exhibitions in the region that focuses on trenchless technologies. This year, the 6th edition of Trenchless Romania Conference & Exhibition takes place on the 14th of June at Hotel Caro in Bucharest. The event will showcase machinery, products and services from international manufacturers and providers attracting representatives of public utility companies (water, gas, fiber optics), ministries and local authorities throughout the region.

With this affiliation all Trenchless Romania Club members now benefit of ISTT benefits such as: extensive international collaboration and networking, access to annual International No-Dig Conference and numerous conferences and meetings organized by Affiliated Societies/ISTT, free participation to regular ISTT webinars, free downloads of technical papers and reports that were presented at International No-Digs and other relevant sessions etc.

ISTT was established in September 1986 and now comprises 28 Affiliated Societies in North and South America, Europe, Asia, Africa and Australia.