Trenchless Romania Conference & Exhibition – 7th Edition, 28th of June 2023

Este deja o tradiție ca în fiecare an să reunim inima industriei trenchless în capitala României cu ocazia evenimentului Trenchless Romania Conference & Exhibition.

Aflat deja la cea de-a 7-a ediție, evenimentul este susținut de comunitatea internațională de profil și recunoscut de ISTT (Asociația Internațională pentru Tehnologii Trenchless).

În fiecare an aducem valoare adăugată pieței românești în ceea ce privește beneficiile utilizării tehnologiilor fără șanț deschis, deoarece infrastructura îmbătrânită a devenit o problemă din ce în ce mai acută pentru marile orașe din România. Atunci când infrastructura este subterană și trebuie înlocuită sau reabilitată, accesul poate fi o problemă: în anii care au trecut de la construcția inițială, drumurile, utilitățile și alte infrastructuri au fost construite deasupra, limitându-ne opțiunile de intervenție.

Deși beneficiile tehnologiei no-dig sunt numeroase, există și provocări în implementarea acestora. Unele dintre aceste provocări includ dificultăți tehnice, obstacole de reglementare și lipsa de conștientizare sau înțelegere a tehnologiei.

Mai mult, trebuie să luăm în considerare rolul transformării digitale, economice și sociale din ultimii doi ani, deoarece aceasta afectează toate aspectele vieții noastre. De exemplu, cum a afectat adoptarea noilor tehnologii utilizarea tehnologiei fără șanț deschis? Cum a afectat siguranța, fiabilitatea și eficiența proiectelor de tehnologie trenchless?

În cadrul acestei ediții a evenimentului Trenchless Romania, experții din industrie oferă soluții pentru toate aceste provocări și ne prezintă oportunitățile viitoare. România este o țară în curs de dezvoltare cu un mare potențial de implementare a acestor tehnologii. Trenchless Romania Conference & Exhibition creează mediul perfect pentru ca profesioniștii, să își prezinte produsele și serviciile unui public avizat cu potențial ridicat de achiziție.

EN:

It has become a tradition to bring together every year the heart of trenchless industry in the capital of Romania within the Trenchless Romania Conference & Exhibition.

Already at it’s 7th edition the event is supported by the international trenchless community and recognized by ISTT (International Society for Trenchless Technology).

Each year we bring added value to the Romanian market regarding the benefits of using trenchless technologies as aging infrastructure has become an increasingly crucial issue for big cities in Romania. When this infrastructure is underground and needs to be replaced or rehabilitated, however, access can be a problem: in the following years since initial construction, roads, utilities, and other infrastructure have been built above, restricting our options.

While the benefits of trenchless technology are numerous, there are also challenges to implementing it. Some of these challenges include technical difficulties, regulatory hurdles, and lack of awareness or understanding of the technology.

Moreover we must consider the role of digital, economic, and social transformation within the past two years as this also impacts all aspects of our lives. For example, how has the adoption of new technologies impacted the use of trenchless technology? How has it affected the safety, reliability, and efficiency of trenchless technology projects?

During this edition of the event experts within trenchless industry will offer solutions for all this challenges and present us the opportunities upcoming. Romania is a developing country with great potential for implementing new technologies.

Trenchless Romania Conference & Exhibition creates the perfect environment for professionals to present their products and services to an to a specialized audience with high potential for aquisition.