Apă de izvor pentru 14 localități ca urmare a reabilitării rețelei principale de alimentare cu apă de la IZVARNA – CRAIOVA

Apa este principalul resort al evoluției civilizației. De-a lungul timpului, furnizarea de apă potabilă a fost o preocupare constantă a așezărilor umane de pretutindeni. Istoricii consideră că, la nivelul orașului Craiova, înființarea alimentării cu apă datează încă din anul 1904. Până atunci, alimentarea cu apă potabilă se făcea din fântâni și izvoare curgătoare, iar distribuția apei o făceau sacagii. De-a lungul timpului, au fost realizate diverse proiecte de investiții pentru a asigura aprovizionarea cu apă potabilă a cetățenilor orașului Craiova și a împrejurimilor sale, printr-o rețea de conducte subterane.

Această lucrare descrie o aplicație de succes a utilizării tehnologiei de „relining” care a fost utilizată în 2021 – 2023 pentru reabilitarea conductei principale de apă Izvarna în județele Dolj și Gorj.

În 1958, Institutul de Proiectare și Construcții Hidrotehnice din București a întocmit un studiu de specialitate privind izvorul Izvarna de lângă Baia de Aramă ca sursă principală de alimentare cu apă a Craiovei. Valoarea investiției necesare pentru această lucrare a fost evaluată la 173 500 000 de lei. În perioada august 1961 – septembrie 1967, s-au executat lucrări de anvergură, care au constat, în principal, în captarea celui mai mare izvor de formațiuni costiere din România (1000-1100 litri/secundă) și în realizarea unei aducțiuni principale DN 1000 pe o lungime de 117 km. La capătul conductei, în zona Șimnic, au fost construite 2 rezervoare cu o capacitate de 5 000 de metri cubi fiecare, din care se distribuia apa prin rețele de distribuție în întreg orașul. La acea vreme, aceasta era cea mai lungă conductă de alimentare cu apă potabilă din țară.

În perioada 1991-1993, a fost finalizată o parte din linia a II-a a aducțiunii de la Izvarna, reprezentând aproximativ 37 km, împărțită în două tronsoane: 21 km de la Izvarna în aval și 16 km de la Craiova în amonte. S-a folosit o conductă DN 1200 din beton tip SENTAB. Lucrările au fost oprite din cauza lipsei de fonduri.

La data de 30 aprilie 2015 a fost semnat contractul de proiectare pentru aducțiunea de apă linia II, iar la data de 30 septembrie 2020 a fost semnat contractul de execuție CL 22 – Reabilitarea conductei Izvarna – Craiova linia II, Tronson VI, în valoare de 54 403 620,10 (fără TVA), în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020”.

Conducta, veche de peste 50 de ani, avea în jur de 30 – 50 de avarii pe an, prin urmare reabilitarea conductei era inevitabilă. Pentru a facilita lucrările, conducta DN 1200 cu lungimea de 8 558 m a fost împărțită în secțiuni de aproximativ 200 m, în funcție de zonă și de schimbările de direcție. Au fost săpate peste 50 de gropi pentru lucrări de curățare și inspecție video.

Curățarea conductelor s-a făcut atât cu presiune de până la 200 de bari, cât și cu presiune înaltă > 1 000 de bari, deoarece am avut conducte din beton și oțel.

Țevile PAFSIN au fost centrate cu pene de polietilenă și pregătite pentru injectarea betonului. La cererea beneficiarului toate îmbinările dintre conducte au fost măsurate și numerotate. După injectarea betonului, toate secțiunile au fost testate la 17 bari, verificările fiind trecute cu succes.

În calitate de subcontractant, compania BLEJKAN CONSTRUCT a executat mai mult de 80% din totalul lucrărilor din proiect și a finalizat lucrarea în 21 de luni (02.03.2021 – 25.01.2023):

– Reabilitarea conductei de aducțiune fir II, 4 132 m lungime, DN 1050 PN10 SN5000;

– Reabilitarea conductei de aducțiune fir II, 4 426 m lungime, DN 1050 PN12 SN5000.

BLEJKAN Construct a îndeplinit toate cerințele de calitate stabilite de investitor și s-a dovedit a fi un partener serios și de încredere cu experiență vastă în domeniul lucrărilor de reabilitare a conductelor prin utilizarea tehnologiilor trenchless.

CL-22 „Reabilitarea liniei Izvarna – Craiova II, Tronson VI” este primul proiect încheiat și recepționat, din cele 22 de proiecte cu finanțare europeană ale Companiei de Apă Oltenia.

Traseul conductei Izvarna traversează opt localități din județul Gorj și șase din județul Dolj, iar 400 000 de locuitori vor beneficia de apă de izvor la casele lor.