Trenchless Romania Webinar #4 – Tehnologiile trenchless CIPP si solutiile pentru reparatia punctuala a conductelor

Trenchless Romania vă prezintă un program exclusiv de mentorat online structurat în seminarii web online cu profesioniști din industria trenchless care își vor împărtăși cunoștințele și experiența de afaceri. Scopul webinariilor organizate de Trenchless Romania este de a depăși bariera spațială și de a vă ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă în industria de no-dig.

Webinariile își propun să aducă mai multă educație tehnică și antreprenorială celor care doresc să își dezvolte afacerea existentă în industria trenchless. Scopul este de a sprijini antreprenorii să dobândească cunoștințele necesare și competențele cheie pentru dezvoltarea afacerii pe care o gestionează.

Utilizarea tehnologiilor trenchless devine din ce în ce mai mult o necesitate și nu doar o tehnologie nouă, adiacentă, plasată alături de cele tradiționale. Dantec Robotics are obiectivul de a aduce pe piața din Europa, acum și în România, tehnologii noi dar mai ales know-how-ul dobândit în urma numeroaselor lucrări supervizate. Sectorul trenchless a devenit foarte vast, oferind multiple soluții relining pentru aceeasi problemă. Daniel Bostan, este responsabilul comercial Dantec pentru Italia si Romania. Face parte din echipa de la înființarea firmei și are o experiență în vânzări de peste 10 ani în România și Italia.

Trenchless Romania Webinar #4 -Tehnologiile trenchless CIPP si solutiile pentru reparatia punctuala a conductelor cu Dantec Robotics

17 Decembrie

Daniel Bostan – Responsabil comercial Italia & România

1. Sectorul tehnologiei no-dig a devenit foarte cuprinzător, oferind multiple soluții relining pentru aceeași problemă. Această situație poate provoca adesea confuzie pentru utilizatorul final, precum și adoptarea de soluții necorespunzătoare. Care este obiectivul Dantec Robotics?

2. Povesteste-ne despre tehnologiile CIPP (cămășuirea prin inversie), cămășuirea cu raze UV și cămășuirea prin pulverizare. Care sunt avantajele și dezavantajele fiecăreia?

3. Care sunt soluțiile pentru reabilitarea punctuală? Ce instrumente și servicii recomandați?

4. Ce sisteme de video inspecție ofera Dantec Robotics?

5. Compania IMS Robotics GmbH lucrează în domeniul tehnologiilor moderne, care sunt specializarile acesteia?

6. Ce alte avantaje oferă Dantec Robotics clienților săi?


Trenchless Romania presents an exclusive online mentoring program structured in online webinars with professionals from the trenchless industry who will share their knowledge and business experience. The purpose of the webinars organized by Trenchless Romania is to overcome the space barrier and to keep you up to date with everything that happens in the no-dig industry.

The webinars aim to bring more technical and entrepreneurial education to those who want to develop their existing business in the trenchless industry. The aim is to support entrepreneurs to acquire the necessary knowledge and key skills for the development of the business they manage. The use of trenchless technologies is becoming more and more a necessity and not just a new, adjacent technology, placed next to the traditional ones.

Dantec Robotics aims to bring to the European market, now in Romania, new technologies but especially the know-how acquired as a result of numerous supervised jobs. The trenchless sector has become very vast, offering multiple relining solutions to the same problem. Daniel Bostan, is the commercial manager of Dantec for Italy and Romania. He is part of the team since the establishment of the company and has over 10 years of sales experience in Romania and Italy.

Trenchless Romania Webinar # 4 – CIPP trenchless technologies and solutions for punctual pipe repairing with Dantec Robotics

17 th of December 

Daniel Bostan, Sales Manager Italy & Romania, Dantec Robotics

1. The no-dig technology sector has become very comprehensive, offering multiple relining solutions for the same problem. This situation can often cause confusion for the end user as well as the adoption of inappropriate solutions. What is the goal of Dantec Robotics?

2. Tell us about CIPP (reversing lining), UV lining and spray lining technologies. What are the advantages and disadvantages of each solution?

3. What are the solutions for punctual rehabilitation? What tools and services do you recommend?

4. What video inspection systems does Dantec Robotics offer?

5. Does IMS Robotics GmbH work in the field of modern technologies, what are its specializations?

6. What other advantages does Dantec Robotics offers?