BOHRTEC – SUBTRAVERSĂRI PENTRU INSTALAREA ŢEVILOR, CU MAŞINI DE FORAJ ORIZONTAL DIRIJAT ŞI NEDIRIJAT

În compania Bohrtec GmbH, cu sediul în oraşul Alsdorf, din districtul Aachen, Germania, se proiectează, se produce şi se comercializează de peste 30 de ani maşini pentru realizarea de subtraversări fără săpături de suprafaţă, pentru instalarea subterană a conductelor colectoare din reţelele de canalizare, a ţevilor din oţel pentru transportul fluidelor, în special a celor de dimensiuni mai mari, prin împingere succesivă, pentru construcţia de sisteme de drenaj şi, funcţie de condiţiile geologice, la construcţia tunelurilor ori a incintelor subterane cu secţiuni mari, pentru realizarea unui acoperiş portant din ţevi metalice care să preîntâmpine tasările la suprafaţa terenului, precum şi pentru alte aplicaţii.

Maşinile de foraj orizontal, ce pot fi utilizate atât ca sisteme tehnice dirijate, cât şi nedirijate, au fost dezvoltate în mod constant de-a lungul timpului de specialiştii de la Bohrtec, demonstrându-şi în mod clar superioritatea lor faţă de procedeele clasice, în ceea ce priveşte aspectele tehnice, economice şi cele de mediu. Astăzi, aceste maşini pot fi utilizate pentru execuţia de subtraversări în aproape toate condiţiile de teren, fără roci masive şi pânză de apă freatică. Mai mult de un milion de metri liniari de săpături realizaţi în întreaga lume cu maşinile de foraj orizontal Bohrtec au dovedit acest fapt.

Metoda de lucru are la bază îndepărtarea la suprafaţă a pământului excavat cu ajutorul şnecului, situat în interiorul unei carcase de oţel, care transmite cuplul de forţe capului rotativ de forare. Simultan cu avansul capului de forare şi a şnecului, în gaură sunt împinse tronsoane de ţeavă. Un design solid şi practic caracterizează toate maşinile Bohrtec, care pot fi echipate cu diverse accesorii suplimentare. Cei 30 de ani de experienţă ai companiei Bohrtec se reflectă şi în fructuoasa colaborare cu alte două renumite societăţi germane producătoare de maşini de foraj orizontal: Herrenknecht şi Tracto-Technik.

Principalele tipuri de maşini de foraj fabricate de Bohrtec sunt:

MASINI CU BATIU LUNG, MODEL BM 400 LS, BM 600 LS SI BM 800 LS

Acest tip de maşini a fost fost conceput pentru proiecte de subtraversare la care mărimea puţului de lansare a forezei nu este foarte importantă. Cu aceste maşini se pot realiza subtraversări, prin execuţia unor forări economice de până la 120 m, pentru instalarea ţevilor de oţel de până la 18 m lungime a tronsonului şi cu diametrul de la 0,98 m, până la maxim 1,60 m, funcţie de model.

MASINI CU BATIU MODULAR, MODEL BM 400 LSC SI BM 600 LSC

Concepţia modulară a batiului acestui tip de maşini asigură configurarea maşinii pe şantier, în funcţie de condiţiile întâlnite la faţa locului, chiar şi în puţuri de lansare circulare, de mici dimensiuni. Se pot instala conducte cu diametre de până la 0,960 m sau 1,280 m, funcţie de model.

MASINI COMPACTE, MODEL BM 150 D, BM 400 SI BM 500 S

Pentru proiectele de instalare a conductelor în interiorul oraşelor, Bohrtec a dezvoltat gama specială de maşini compacte de foraj orizontal care, funcţie de model, asigură instalarea de ţevi cu diametre de la 0,280 m, până la diametre de maxim 1,020 m. Aceste utilaje, cu dimensiuni de gabarit şi mase operaţionale reduse, sunt ideale deoarece necesită puţuri de lansare cu diametre nu mai mari de cât lungimea utilajului, de aceea, fiind în mod deosebit folosite pentru instalarea conductelor de canalizare şi conectarea acestora la reţeaua urbană de canalizare.

Pentru diferite structuri geologice ale solului sunt folosite diferite capete de forare, cu varii diametre, funcţie de diametrele ţevilor ce se doreşte a fi instalate. Procedurile de lucru pentru instalarea ţevilor de oţel sau a celor de plastic prin foraj dirijat, implică folosirea şnecurilor cu capete de foraj frontale asociate unor prăjini de ghidare sau a şnecurilor asociate unei unităţi separate de foraj dirijat «Front Steer», cu sau fără percuţie hidraulică, folosită îndeosebi la forajele în soluri stabile sau roci.

Pentru instalarea de precizie a conductelor din material plastic, după forarea găurii prin metoda şnec – prăjini ghidare, se elimină prăjina de ghidare, în locul acesteia montându-se un alezor de diametru mai mare «Hole Opener», cu care se va lărgi şi se va finisa gaura în care, pe măsura avansului alezorului în sens invers efectuării forajului, se introduce ţeava de plastic prin împingere.