Înlocuirea optimă a conductelor prin trenchless technology

SITUAŢII

Cota de înlocuire urgentă a conductelor deteriorate sau care trebuie reconstruite crește permanent la nivel mondial. Numai în Germania se renunță complet sau se amână lucrări la rețelele de conducte din cauza poziționării acestora în localități. Astfel însă problema nu se rezolvă. Metodele fără săpătură deschisă pot contribui la rezolvarea durabilă a acestor probleme sau măcar a deteriorărilor cele mai importante. Dacă se iau în calcul visteriile tot mai goale ale distribuitorilor de utilități se constată că acoperirea necesităților de reabilitare devine aproape imposibilă.

Este de așteptat ca numărul de conducte ce necesită înlocuire să crească și să se ajungă în situația în care acestea nu pot fi înlocuite la timp, ceea ce duce la întreruperea rețelelor respective. În cazul conductelor ce necesită reabilitare se pune mereu întrebarea dacă este nevoie de reparație, renovare sau înlocuirea completă a conductei în cauză. Înlocuirea este necesară când, din punct de vedere tehnic sau economic, o reparație sau renovare nu este utilă, dacă este depășită capacitatea hidraulică și conducta trebuie înlocuită cu una cu  diametru mai mare, dacă reparația sau renovarea nu este de durată și, mai devreme sau mai târziu, tot la înlocuire se ajunge, respectiv când este influențată portanța statică sau când se dorește o durată de viață cât mai mare.

Metoda de înlocuire prin săpături deschise este legată de limitări și devieri ale traficului rutier, poluare fonică și degradare ecologică din cauza săpăturilor de suprafață, pericol de deteriorare a altor conducte și cabluri subterane, influență asupra pânzei freatice și a solului, depozitarea, transportul și eliminarea solului excavat și a celui de umplutură, timpi mari de lucru și astfel costurile foarte mari pe care toate acestea le implică. Aici sunt cuprinse numai costurile directe de șantier, dar nu și cele indirecte cum ar fi venituri reduse pentru activitățile comerciale, timpii de așteptare în cozile de mașini sau costurile suplimentare pentru ocolirea șantierului.

Aceste costuri nu pot fi calculate exact, dar trebuie luate în calcul la realizarea costurilor economice. Toate acestea sunt mult reduse în cazul înlocuirii rapide fără săpătură deschisă prin metoda crăpării. Din declarațiile succesorului lui British Gas, Advantica, deținător al patentului, având o vedere de ansamblu bună asupra distanțelor de conducte înlocuite de circa 50.000 km, metoda de înlocuire prin crăparea conductelor este cel mai des aplicată la nivel mondial.

ÎNNOIREA SUSTENABILA A CONDUCTELOR CU GRUNDOBURST

Metoda de înlocuire a conductelor prin crăpare permite înlocuirea conductelor defecte pe același traseu. Comparativ cu metoda săpăturilor deschise, decopertarea și refacerea unor suprafețe extinse este în foarte mare măsură de prisos și, exceptând faptul că metoda de lucru este mult mai ecologică, se economisesc foarte multe costuri. Crăparea statică cu utilajul GRUNDOBURST este o metodă aprobată pentru înlocuirea conductelor fără săpătură deschisă. Metoda crăpării conductelor este recunoscută și, în special, sustenabilă pentru înlocuirea conductelor sub presiune sau cu curgere gravitațională; se utilizează în toată lumea de mai bine de 30 de ani.

Conductele vechi (ceramică vitrificată, plumb, PVC, PE, fontă, azbociment, oțel etc.) sunt înlocuite cu conducte noi (PE, PP, ceramică vitrificată, fontă, plastic ranforsat cu fibră de sticlă, oțel, PVC etc.) cu un diametru identic, mai mic sau mai mare. Se pot realiza înlocuiri zilnice de 150 – 300 m.

Tehnica se poate utiliza pentru aproape orice tip de deteriorare. Rezultă o conductă nouă cu o durată de viață de 80 – 100 de ani în condiții statice perfecte și cu costuri cu 40 % mai mici decât prin metoda săpăturilor deschise. Diferite modele permit utilizarea din puțuri și/sau cămine în puțuri și/sau cămine.

Schema_BURST_2014

 

5 METODE: TEHNICA MULTIFUNCŢIONALA GRUNDOBURST CRAPAREA CONDUCTELOR
Înlocuirea conductelor existente fără săpătură deschisă. Instalarea unei conducte noi cu diametru nominal identic sau mai mare.
Aplicații: conducte de apă potabilă și gaze sub presiune, canalizare gravitațională cu diametre nominale de la 50 mm la 1.200 mm, pe distanțe de până la 300 m.
Tipuri de deteriorări: conducte crăpate, incrustații, colmatări, conducte de canalizare subdimensionate, deplasări poziționale (dezaxări, îmbinări neetanșe), fi suri, scurgeri, uzură mecanică.

CAPTUŞIREA CONDUCTELOR

Se utilizează conducte lungi sau scurte cu diametru redus în conducte vechi colmatate; odată cu tragerea noii conducte se pot utiliza și echipamente de curățare, atașate prăjinilor Quicklock, pentru eliminarea incrustațiilor.
Aplicații: instalarea de conducte sub presiune sau gravitaționale în conducte vechi cu secțiunea nedeformată.
Tipuri de deteriorări: coroziune / incrustații, fi suri, îmbinări neetanșe, uzură mecanică

CRAPAREA ŞI RECALIBRAREA CONDUCTELOR

Conductele cu secțiuni parțial deteriorate sunt expandate static cu GRUNDOBURST, iar conducta nouă este trasă concomitent. Spațiul inelar rezultat poate fi cimentat ulterior.
Aplicații: instalarea conductelor sub presiune sau cu cădere gravitațională în conducte vechi cu secțiuni colapsate (zonele respective se vor elibera în prealabil). Este posibilă instalarea unei conducte noi cu secțiune puțin redusă.
Tipuri de deteriorări: deformații locale, fi suri, deplasări axiale, conducte crăpate.

RENOVARI CU METODA TIGHT IN PIPE (STRÂNS ÎN CONDUCTA)

Metoda TIP se folosește la înlocuirea conductelor din ciment sau ceramică vitrificată cu conducte termosudate sau cu îmbinări mecanice. Se trage o conductă nouă din polipropilenă (PP-HM) strâns în conducta veche (TIP). Spațiul inelar rezultat este foarte mic și nu trebuie cimentat.
Aplicații: înlocuirea conductelor de canalizare din azbociment, beton și ceramică vitrifi cată.
Tipuri de deteriorări: conducte crăpate, deformări de până la 20 %, dezaxări de până la 10 % din diametrul conductei, colmatări, fisuri și scurgeri, uzură mecanică, incrustații (trebuie îndepărtate în prealabil).

METODA REDUCŢIEI

Metoda reducției este o tehnică de tragere a conductelor prin care diametrul exterior al conductei de PE este redus mecanic. După tragere în conducta veche, conducta nouă de PE revine la diametrul nominal umplând spațiul inelar.
Aplicații: reabilitarea conductelor cu secțiuni de la DN 100 la circa DN 1.200 utilizate pentru gaze, apă potabilă sau canalizare.
Tipuri de deteriorări: coroziune, fisuri, scurgeri, uzură mecanică, incrustații, (trebuie îndepărtate în prealabil).

CONCLUZII

Metoda de înlocuire a conductelor prin crăpare cu multitudinea de variante și o experiență de mai multe decenii este o opțiune viabilă de înlocuire fără săpătură a marii majorități a conductelor deteriorate pentru utilități. Trebuie subliniat și potențialul ridicat de economisire în derularea diferitelor programe de refacere a utilităților.

Acest potențial nu poate fi ignorat de autoritățile locale din orașe și comune, având în vedere situația economică critică. În concluzie, tehnica de crăpare a conductelor poate fi considerată, fără dubii, o tehnologie de succes: până acum au fost „crăpate” și „tăiate” mai mult de 50.000 km de conducte de utilități la nivel mondial.