ROSTT – Prezenţă activă la a 34-a Conferinţă şi Expoziţie Internaţională No-Dig Beijing

Societatea Română de Tehnologii fără Săpătură – RoSTT/Romanian Society for Trenchless Technology, a fost înfiinţată în 2011 cu scopul de a promova tehnologiile no-dig/fără săpătură.

Misiunea RoSTT este:
• Conştientizarea autorităţilor publice cât şi a partenerilor privaţi asupra beneficiilor economice şi de protejare a mediului înconjurător dar, în mod special, aplicarea acestor metode în mediul urban şi nu numai, unde, întreruperile în traficului rutier cât şi cel pietonal, disconfortul cauzat de săpăturile deschise şi alte lucrări aferente, reprezintă o situaţie greu de suportat în sec. XXI;
• Organizarea şi participarea la expoziţii şi congrese naţionale şi internaţionale pentru schimbul de experienţă din domeniu cu alte asociaţii de profil;
• Suport logistic pentru aducerea în ţară a celor mai noi metode şi tehnologii şi, în principal, încurajarea schimbului de know-how, comparativ cu metodele convenţionale de reabilitare;
• În aceste sens, în perioada 10-12 octombrie 2016 preşedintele ales, Daniel Boca şi directorul executiv Crina Cif, au particpat la Expoziţia şi Conferinţa „No-Dig Beijing” organizată în Beijing, China.

Atât expoziţia cât şi conferinţa organizată de China Society for Trenchless Technology, sub egida International Society for Trenchless Technology (ISTT), a oferit o perspecitva nouă asupra tehnologiilor şi metodelor No-Dig de ultimă generaţie. Au fost prezente 27 de societăţi de tehnologii fără săpătură care au reiterat încă o dată ideea că – Prezentul şi Viitorul aparţine tehnologiilor NO-DIG.

În prezenţa auditoriului, RoSTT a avut privilegiu de a-şi prezenta filosofia de business, care are în centrul atenţiei ideea că, printr-o abordare modernă, implementarea metodelor No- Dig, pot cumula într-un mod armonios atât eficacitatea, eficienţa economică cât şi protecţia mediului, iar tehnologiile No-DIG reprezintă azi, soluţia viabilă de reabilitare şi extindere a infrastructurilor.

În cadrul Board Meeting-ului organizat de către International Society for Trenchless Technology, preşedinte Daniel Boca a susţinut candidatura RoSTT pentru organizarea unui eveniment de aceeaşi amploare şi în România, în viitorul apropiat. Propunere care a fost luată în considerare şi va fi analizată şi supusă dezbaterii în vitoarele şedinţe ale Board Meetingului, împreună cu celelalte candidaturi.

Având în vedere că suntem unul din promotorii importanţi ai tehnologiilor No-Dig în România, misiunea noastră urmăreşte promovarea cât mai completă şi corectă a acestora. Ne-am bucurat să putem susţine Trenchless Romania Conference & Exhibition încă de la prima ediţie, şi credem că acest eveniment, prin caracterul său internaţional, reprezintă un pas important în creşterea awareness-ului pentru tehnologiile trenchless în regiune.

Considerăm că experienţa cumulată a membrilor asociaţiei, nu poate decât să constituie o bază importantă de plecare în realizarea acestui deziderat, motiv pentru care RoSTT îşi asumă rolul de dirijor în orchestrarea „jucătorilor” din acest important domeniu de activitate.

Crina Ioana Cif
Director Executiv ROSTT