Reabilitarea cu SAERTEX-LINER® H2O a unei porţiuni a conductei de apă potabilă cu DN 225 mm, situată pe strada Schöneberger Ufer, în Berlin

Sub titulatura „Tehnologia şi cercetarea în practică”, s-a desfăşurat în perioada 28 – 31 martie 2017, expoziţia „Experienţa Apei”, ca parte a târgului WASSER BERLIN INTERNATIONAL, cel mai mare salon profesional german bienal cu participare internaţională (450 expozanţi, din 26 de ţări), consacrat sectorului de amenajare, producţie, tratament şi gestiune a apelor. Vizitatori din întreaga lume au putut să-şi facă o perspectivă asupra metodelor inovatoare de construcţie, pozare şi reabilitare a conductelor din subteran. Una dintre metodele prezentate în cadrul evenimentului întitulat „Circuitul WASSER BERLIN INTERNATIONAL”, un tur organizat al şantierelor berlineze specifice acestui domeniu, a fost reabilitarea unei conducte de apă potabilă cu DN 225 mm, prin folosirea tehnologiei SAERTEX-LINER® H2O. Compania responsabilă de folosirea acestei tehnologii pentru reabilitarea conductei de apă potabilă, este Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH & Co. KG.

 

Atribuirea lucrării şi metoda de reabilitare folosită

Compania Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH & Co. KG, cu un know-how şi o experienţă de peste 80 de ani în sectorul alimentării cu apă şi al evacuării apelor uzate, actualmente funcţionând în peste 30 de ţări din întreaga lume, inclusiv în România, a fost însărcinată de către compania furnizoare de apă Berliner Wasserbetriebe să efectueze lucrări de renovare a conductei de apă potabilă instalată în subteran, sub suprafaţa carosabilăa străzii Schöneberger Ufer, arteră rutieră cu patru benzi de circulaţie şi trafic important, din Berlin.

Installation-H2O_1Obiectivul acestei lucrări a constat în reabilitarea, fără execuţia unui şanţ, a unei porţiuni de 103 m dintr-o conductă de apă potabilă din fontă cenuşie, cu DN 225 mm. Pentru a se evita restricţiile de circulaţie şi eventualele blocări ale traficului, cauzate de săparea unui şanţ şi înlocuirea efectivă a conductei de fontă ductilă pe porţiunea de 103 m, compania Berliner Wasserbetriebe a intenţionat să instaleze la interior, pe această porţiune deteriorată a conductei existente, o căptuşeală formată dintrun material plastic (GRP – Glass fiber reinforced plastics), alcătuit dintr-o răşină poliesterică armată cu fibră de sticlă, a cărei întărire se realizează prin tratare termică cu lumină UV. Această metodă de reabilitare a fost dezvoltată pentru prima oară în lume în anul 2016, în cadrul diviziei H2O a companiei SAERTEX multiCom®, iar în cadrul acestui şantier, a fost pentru prima oară folosită în Germania. În afară de folosirea unor echipamente minime, cu un consum redus de combustibil, ceea ce conduce la o amprentă redusă de carbon, metoda aceasta utilizează o tehnologie sustenabilă de ultimă generaţie, ce asigură o execuţie rapidă a lucrărilor, de o înaltă calitate şi cu un grad ridicat de siguranţă, fără a se uzita de clasica excavare cu şanţ.Installation-H2O_2

Pe traseul conductei ce trebuia reabilitată erau instalate, de asemenea, cabluri electrice şi conducte de gaze, ceea ce ar fi făcut şi mai dificilă o lucrare deschisă care ar fi necesitat şi sudură. Prin utilizarea acestei metode de reabilitare, această situaţie, alături şi de alte condiţii nefavorabile, toate au putut fi eludate şi s-a putut instala în final, într-un timp foarte scurt, un produs care să satisfacă cerinţele ridicate solicitate pentru renovarea unei conducte de apă potabilă. Pentru această lucrare, compania Ludwig Pfeiffer Hoch und Tiefbau GmbH & Co. KG a optat pentru utilizarea tehnologiei SAERTEX – LINER® H2O, unică în lume, cu care se pot reabilita în prezent conducte de apă potabilă cu diametrul de la DN 200 mm, până la DN 1000 mm, pe o lungime de inserţie de până la 320 m, în funcţie de echipamentele cu lumină UV din dotare şi de masa materialului ce poate fi manevrat.Installation-H2O_3

SAERTEX – LINER® H2O este un material impregnat cu răşină vinilesterică fără stiren, autoportant şi certificat pentru utilizarea în conductele de apă potabilă, în conformitate cu prescripţiile directivei W270 şi a liniilor directoare stabilite în ghidului KTW (Plasticul în Contact cu Apa Potabilă), emise de Asociaţia Germană Tehnică şi Ştiinţifică pentru Gaz şi Apă (DVGW). Ceea ce face ca această metodă să fie atât de special sunt timpul scurt de execuţie a lucrărilor şi excelentele proprietăţi mecanice obţinute, în ciuda grosimii reduse a pereţilor, care asigură posibilitatea folosirii în aplicaţii de înaltă presiune, de până la 40 bari.

Grosimea pereţilor manşonului variază direct proporţional cu diametrul conductei ce trebuie reabilitate, iar presiunea de lucru invers proporţional. În conformitate cu norma DIN EN ISO 11295, SAER TEX – LINER® H2O este clasificat structural între materialele de căptuşire a conductelor de clasa A (ajustaj strâns – independent – cu reabilitare total structurală), putând rezista la sarcini externe şi interne, inclusiv în vid, iar pereţii subţiri şi suprafaţa netedă a acestora favorizează reducerea la minim a rezistenţei hidraulice a conductei reabilitate.

Etapele de reabilitare a conductei

Foto 2_cmyk_300Faza 1: Este creat accesul la capetele porţiunii de conductă deteriorată. Pentru aceasta se execută excavarea a două gropi de aproximativ 4 m x 2 m, la ambele capete ale conductei. Porţiunea de conductă deteriorată este separată de conducta principală, lucrările de reabilitare desfăşurându-se doar pe secţiunea deteriorată. Se realizează o curăţare la presiune înaltă a interiorului secţiunii conductei, pentru eliminarea depozitelor de reziduuri, apoi se efectuează o inspecţie vizuală a interiorului şi, dacă se identifică eventuale alte reziduuri, o curăţare mecanică cu un robot de frezat. Nu este necesară realizarea unei suprafeţe metalice perfecte, deoarece căptuşeala nu se lipeşte de metal. După aceste operaţii se determină diametrul interior şi calitatea suprafeţei conductei.

Faza 2: Câte o nouă secţiune de ţeavă, de circa 75 cm lungime, de obicei din oţel inoxidabil, este amplasată la capetele conductei deteriorate, urmând ca pe acestea să fie instalate ulterior flanşe ce vor fi folosite pentru fixarea pacherelor de capăt (dispozitive pentru închiderea etanşă a spaţiilor interioare). După instalarea flanşelor, căptuşeala din SAERTEX – LINER® H2O este apoi trasă prin porţiunea de conductă deteriorată cu o viteză de maximum 5 m/min.

Faza 3: După ce pacherele sunt fixate la capetele conductei, se introduce aer sub presiune (aprox. 800 mbar) astfel încât căptuşeala sa se poziţioneze pe peretele interior al conductei. După presurizarea interiorului căptuşelii, o instalaţie pe role, cu lumină UV, este trasă uşor, pe măsură ce se produce întărirea materialului, de la un capăt la celălalt al conductei reabilitate.

Faza 4: După ce procesul de întărire s-a încheiat, pacherele sunt îndepărtate şi căptuşeala este tăiată la circa 12 cm faţă de marginile conductei. Garnituri de etanşare cu trei inele de oţel sunt inserate în aceste poziţii. După o testare standard la presiune ridicată, o inspecţie video finală şi o dezinfecţie, capetele conductei rehabilitate sunt apoi reconectate cu flanşe la conducta principală şi este restabilită circulaţia apei.

După instalare, SAERTEX – LINER® H2O se comportă la fel ca o conductă nouă. Cu alte cuvinte, materialul suportă încărcările specifice ale solului şi traficul rutier, precum şi presiunea interioară, fără să fie influenţat în mod semnificativ de conducta existentă. Materialul pentru căptuşirea conductelor de apă potabilă, SAERTEX – LINER® H2O, este fabricat în întreprinderi proprii de producţie din Germania şi Statele Unite, şi în viitorul apropiat, China, toate certificate ISO 9001. Personal de înaltă calificare asigură monitorizarea permanentă şi documentarea finală a tuturor materiilor prime şi a compuşilor de răşină din componenţa produsului final. Trasabilitatea absolută garantează calitatea excelentă a unui material de ultimă generaţie destinat a fi utilizat pentru transportul apei potabile.

Foto 3_cmyk_300 Răşinile din compoziţia SAERTEX – LINER® H2O nu sunt procesate sau amestecate pe şantier, deoarece materialul este deja impregnat în fabrică. Căptuşeala din SAERTEX – LINER® H2O este introdusă în conductă şi apoi tratată cu ajutorul luminii UV. Această procedură de instalare asigură următoarele avantaje imbatabile: Învelişul interior, care vine în contact cu apa, rămâne protejat pe toată durata instalării.

SAERTEX – LINER® H2O nu aderă la conducta existentă. Prin urmare nu este necesară o curăţare temeinică a suprafeţei interioare a conductei, operaţie consumatoare de timp. Pentru învelişul interior al manşonului, brevetat, se poate utiliza eficienta metodă de tratare termică până la întărire, cu lumină UV. Pe întreaga durată a instalării căptuşelii, presiunea aerului, temperatura de întărire şi condiţiile de funcţionare ale lămpii cu UV, sunt monitorizate şi înregistrate permanent.

Procesul de întărire este înregistrat video. Datorită stabilităţii răşinii tratate cu lumină UV, SAERTEX – LINER® H2O, înainte de a fi instalat, poate fi depozitat până la şase luni de la data fabricaţiei, ceea ce asigură o mare flexibilitate în planificarea şi instalarea şantierului. La instalare, viteza de întărire este de până la 96 m/h. Această înseamnă că instalarea unei căptuşeli, pentru o conduct deteriorată cu lungimea de 300 m, se poate face într-o zi fără probleme.