România face pași mici in extinderea reţelei de gaz, apă şi canalizare

Lungimea reţelei de gaz din România a avansat cu 874 km în 2019, cele mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică (INS). Conductele de gaz din România au totalizat la finalul lui 2019 aproape 42.300 km. În ultimii 6 ani media anuală de dezvoltare a reţelei de gaz a fost de circa 730 de km – în acest ritm România va ajunge Ungaria, care are mai puţin de jumătate din suprafaţa şi populaţia României şi aproape 100.000 de km de reţea de gaze, în 80 de ani.

Mircea Bica, CEO-ul Nova Power % Gas, companie care dezvoltă reţele de distribuţie gaze, spune că este o creş­tere foarte înceată a reţelei de gaze, iar ex­tinderea acesteia ar putea aduce in­ves­tiţii noi în zonele vizate, în vre­me ce lipsa reţelei de ga­ze în anu­mite zone face ca une­le investiţii să fie pu­se pe hold sau anulate.

„Raportat la nu­mă­rul total de gos­po­dă­rii racordate este o creştere foarte mi­că. La momentul acesta avem 34-35% dintre gos­podării cu acces la re­ţea­ua de gaze. Pe expe­rien­ţa pe care o avem noi ca dez­voltatori de reţele de distri­buţie ştim că în localităţi unde intrăm cu investiţii apar şi investiţii noi“, a declarat el pentru ZF.

Mircea Bica dă un exemplu de la Huedin, unde în mo­mentul în care locali­ta­tea a fost racordată la re­ţeaua de gaze o com­panie care amâ­na­se o investiţie în zonă o reia.

Sursa: https://www.zf.ro/companii/energie/