TERAPLAST – BAZE CĂMINE DE INSPECȚIE PENTRU CANALIZARE

Căminele de inspecţie reprezintă o soluţie modernă şi eficientă pentru accesul la reţelele de canalizare gravitaţională. Sunt utilizate atât pentru branşamente cât şi pentru inspecţia şi mentenanţă reţelelor de canalizare. Dezvoltarea din ultimii ani sistemelor de curăţare de înaltă
presiune (HPJM), inspectarea reţelelor cu camere CCTV cât şi normele de protecţie a muncii au făcut din căminele de inspecţie o soluţie utilizată din ce în ce mai frecvent.

DOMENII DE UTILIZARE
Căminele de inspecţie TeraPlast se utilizează în reţelele de canalizare pentru branşamente, cămine
de linie, cămine de intersecţie sau schimbare de direcţie şi alte aplicaţii.

AVANTAJE
– durată mare de exploatare, peste 50 ani
– trasabilitatea produsului, marcajul fiind vizibil şi după îngropare (denumire producător, lună/an
producţie, standard, diametru, material)
– sensul de curgere marcat pentru montaj corespunzător
– transportul se realizează cu uşurinţă datorită sistemului poka yoke
– marcaj pentru T (adâncimea maximă de îngropare) şi H (înălţimea maximă a pânzei freatice)
– inele de ranforsare pentru o mai bună stabilitate
– etanşeitate ridicată a sistemului datorită garniturilor din EPDM
– rezistenţa la abraziune
– rezistenţă chimică ridicată

NORMA DE PRODUS: SR EN 13598
MATERIAL: polipropilenă
CULOARE: orange
PRODUS PRIN: injecție

ASAMBLARE ŞI MONTAJ rsz_foto_3_cmyk_300

Se execută săpăturile pentru asigurarea unui spaţiu de lucru necesar de 30 cm. În
funcţie de natura solului şi de adâncimea de pozare, săpătura se execută cu pereţi
verticali (cu sau fără sprijiniri) sau cu taluz înclinat. Așezați baza căminului pe fundul
gropii, pe un strat de nisip compactat de 10 cm grosime (amintiți-vă că ar trebui să
fie deja nivelat cu pantă proiectată) și conectați-l la conductele sistemului de
canalizare.

 

 

După verificarea planeităţii şi racordarea căminului la reţea se începe umplerea gropii.rsz_foto_5_cmyk_300
Pentru a împiedica deplasarea căminului, completaţi şanţul cu nisip până la 10 cm peste
nivelul conductei de canalizare. Umplerea se face în straturi de maximum 15 cm cu
material care să nu conţină pietre, materiale organice,rădăcini, resturi, etc. Gradul minim
de compactare al umpluturii de nisip trebuie să fie de minim 85%. Dacă este necesar,
tăiaţi coloana de înălţare pentru lungimea (înălţimea) Hc cerută.

 

 

 

 

 

Asiguraţi-vă că în baza căminului nu au intrat corpuri străine (pământ,rsz_foto_6_cmyk_300
rădăcini,pietre etc. Se lubrefiaza garnitura căminului şi se introduce coloană cu
capătul şanfrenat în jos. Se montează manşeta de etanşare, şi apoi se introduce
acoperirea telescopică pentru a realiza ”reglajul fin” al cotei căminului.

 

 

 

 

În cazul folosirii capacelor de fontă sau compozit, se execută suprafaţa de sprijin din
beton, în funcţie de datele din proiect. Pentru capacele din PP, suprafaţa de sprijin din
beton nu este necesară, acesta se montează direct pe coloana de înălţare, fără a mai folosi
garnitura tip manşetă cămin.

LIVRARE
Produsele vor fi livrate pe baza comenzilor de aprovizionare semnate de persoane autorizate de achizitionar și vor fi însoţite de următoarele documente: aviz de însoţire a mărfii ; declaraţie de conformitate ; CMR
MANIPULARE
Încărcarea şi descărcarea trebuie făcute cu atenţie. Produsele nu trebuie trântite, târâte în timpul operaţiilor de încărcare descărcare, manipularea trebuind să se facă după prinderea acestora cu mare atenţie. Manipularea păleţilor se face cu stivuitorul.
DEPOZITARE ŞI TRANSPORT

Bazele de cămin se depozitează şi se transportă pe paleţi, fiind asigurate cu platbandă pentru a evita
răsturnarea. La mutarea dintr-un loc în altul se va evita contactul cu suprafeţele care pot zgâria sau deteriora produsul. În timpul transportului şi a operaţiilor de încărcare/descărcare, este interzisă trântirea sau lovirea cu corpuri contondente sau ascuţite ce pot produce defecte.

https://www.teraplast.ro/solutii/instalatii/?utm_source=social&utm_medium=paid&utm_campaign=trenchless