Herrenknecht: WINNER OF TRENCHLESS ROMANIA AWARDS MICROTUNNELING PROJECT – Modernizarea infrastructurii Piața Sudului

În cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii Piața Sudului”, care a vizat, în principal, reconstrucția intersecției străzilor Olteniței și Văcărești, situată în sectorul 4 din București, a fost realizată ocolirea colectorului existent de apă pluvială de 60/90, prin folosirea unui modern echipament de străpungere a unui microtunel, de la Herrenknecht.

Echipamentul AVN (Automatische Vortriebsmachine Nass – Mașină Automată pentru Excavarea Umedă a Tunelelor) a fost special proiectat de Herrenknecht pentru a fi instalat rapid chiar și pe cele mai dificile și mai greu accesibile șantiere. Mașinile Herrenknecht AVN utilizează presiunea șlamului din spatele capului de tăiere pentru a echilibra presiunea exercitată de sol și de apa subterană asupra suprafeței frontale a tunelului. Materialul excavat este mărunțit și apoi este spălat în camera de excavare, cu apă pompată cu presiune prin sistemul hidraulic.

Materialul excavat, amestecat cu suspensia, este îndepărtat la suprafață prin tubulatura prin care circulă șlamul. La suprafață, materialul excavat este separat de șlam după ce fluxul de suspensie trece prin tancurile de sedimentare și instalația de separare. Întregul sistem tehnic de microtunelare, atât echipamentul din subteran, cât și cel de la suprafață, este controlat de la distanță de operatorul aflat în camera de comandă instalată într-un container situat la suprafață, lângă puțul de lansare a echipamentului AVN.

Considerentele care au stat la baza alegerii acestei metode de execuție a sistemului de canalizare din Piața Sudului, au fost următoarele:
• adâncimea mare la care trebuia instalată conducta – de la 6 m până la 11 m sub nivelul solului;
• rețeaua densă a infrastructurii subterane existente (surse de alimentare, rețele de telecomunicații, colectoare de apă de ploaie, sisteme de alimentare cu apă potabilă și conducte de gaze);
• timpul scurt de execuție a lucrărilor în raport cu metoda tradițională (șanț deschis);
• posibilitatea de a menține traficul rutier continuu la suprafață și în aproprierea lucrărilor de construcțe.

Poza 2 HerrenkProiectul a presupus executarea a 423 m de microtunel cu segmente de conducte de beton DN800/ OD1100. Lucrările pentru execuția microtunelului au fost împărțite în 7 secțiuni. După o consultare prealabilă cu Autoritatea Contractantă, înainte de începerea lucrărilor, s-a convenit asupra excavării a două tuneluri ce urmau a fi conectate și, în final, au fost excavate cinci, pe următoarele tronsoane: CS2-C25, CS2-CL2, CL2-C21, C3-C25, CS3-CS4.

Lungimea celui mai lung microtunel, CS3-CS4, a fost de 149 m. Pe parcursul lucrărilor s-a mai făcut o modificare în proiect, iar tronsonul CL2-C21 a fost împărțit în două. Modificarea a
fost impusă de conectarea canalul existent și de creșterea distanței dintre conducta nou instalată și tunelul de metrou (M2 – linia albastră). În ceea ce privește structura solului, lutul consistent, tipic Bucureștiului, a fost prezent pe întreg aliniamentul de forare a tunelului, ceea ce a împiedicat în mod semnificativ procesul de decantare și a determinat înlocuirea frecventă a fluidului de foraj (șlam).

În cadrul lucrărilor de microtunelare, s-au folosit 4 puțuri mici de pornire și 3 puțuri de primire. Unele dintre puțurile excavate erau atât de pornire, cât și de primire. Pentru a ocupa cât mai puțin spațiu posibil, dimensiunile puțurilor au fost ajustate corespunzător la compactul sistemul tehnic de împingere a echipamentului AVN și a segmentelor de conducte (lungime x lățime, 4,5 m x 3,5 m). Pereții puțurilor au fost construiți cu palplanșe din beton.

Pentru execuția microtunelului, s-au folosit următoarele echipamente Herrenknecht:
• mașina AVN 800 XC, cu disc MIX (pentru soluri cu structură geologică mixtă);
• stație de împingere, model 346T;
• container de control, C20.

Lucrările au fost efectuate în perioada septembrie – noiembrie 2015. S-a lucrat încontinuu: 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Folosirea acestei tehnologii de microtunelare a permis execuția acestor lucrări și în timpul nopții, deoarece nu generează mult zgomot și nu creează obstacole semnificative în jurul șantierului. După instalarea întregii conductei de beton, toate secțiunile au fost inspectate de către Autoritatea Contractantă «Apa Nova», care a făcut recepția fără nici o observație. Acest lucru a dovedit încă o dată că tehnologia Herrenknecht de execuție a microtunelurilor reprezintă soluția potrivită pentru instalarea conductelor de canalizare în mijlocul orașului, fără șanț deschis și astfel, fără a perturba major traficul de la suprafață și viața locuitorilor din zonă.

Winner